"...minek nevezzelek?"
Írta: kimi - Dátum: 2010.09.16. 14:03:19
Fejér Megyei a bíróság elnökének:

Kérem levelem illetékességi szempontból megfelelő helyre juttatását!

A bicskei bíróságon ezév szept. 20.-ra kitűzött tárgyalással kapcsolatban szeretnék információt kapni. A ceremónia vezető megszólítása ügyében vagyok tanácstalan. Rendelkezem okiratokkal, melyek a hölgy bűncselekményekben érintettségét bizonyítják.
Teljes hír
Fejér Megyei a bíróság elnökének:

Kérem levelem illetékességi szempontból megfelelő helyre juttatását!

A bicskei bíróságon ezév szept. 20.-ra kitűzött tárgyalással kapcsolatban szeretnék információt kapni. A ceremónia vezető megszólítása ügyében vagyok tanácstalan. Rendelkezem okiratokkal, melyek a hölgy bűncselekményekben érintettségét bizonyítják. Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága 49344/2007 lajsromszámon kezeli ügyünket, melyben Ő igensúlyos bűncselekményekkel vádolt személy. Hazaárulással vádolom, feljelentettem a hazai igazságügyi szerveknél is, de ez az ügy még folyamatban van.
A Tisztelt Bírónő megszólítás a fentiek ismeretében inkább cinikusnak hat, mint erkölcsösnek. Én baráti körben sem hazudok, nemhogy bíróságon. Egy általam bűnözőnek tartott embert hogyan kell szólítanom ebben a szituációban?
Sürgős választ kérek!

Tisztelettel: Kiss Imre Mány Alsóörs 3594/1a válasz:

Fejér Megyei Bíróság Elnöke
Székesfehérvár

2007. El. XV. A. 22/17.

Tisztelt Kiss Imre!


A Bicskei Városi Bíróságon P.20155/2010 szám alatt folyamatban van egy eljárás szerződéses jogviszonyból eredő követelés tárgyában, melynek Ön az alperese.
E tárgyalás 2010. szeptember 20. napjának 8 órájára van kitűzve, melyre nyilvánvalóan idézést kapott.
Amennyiben az üggyel kapcsolatban van észrevétele, és fel szeretné venni a bírósággal a kapcsolatot, úgy az ügyszámra hivatkozással szíveskedjék ezt írásban megtenni, de keresheti a bíróság irodáját telefonon is a 06-22-565-444 telefonon, illetve, ha panasza van, úgy Schubertné dr. Szekeres Mónikához szíveskedjen fordulni panaszlevelében, aki a városi bíróság elnöke. Csak egyszerűen Tisztelt Bírónő vagy Tisztelt Elnök Asszony megszólítással.
Amennyiben pedig nem kívánja, hogy ügyét a Bicskei Városi Bíróság tárgyalja, úgy kizárási kifogással élhet az okok megjelölésével, amelyet a Pp. szabályai szerint a bíróság el fog bírálni.

Székesfehérvár 2010. szeptember 17.

Dr. Soós Gyula
a megyei bíróság elnökeviszont válasz:

A probléma lényege, hogy közönséges bűnözőket kellene tisztelt jelzővel illetnem. A TÖLGI Mögli félék, már megnyilvánultak az ügyben. A tárgyaláson szívesen látom személyesen.
tisztelettel Kiss Imreújabb kérdés Schubertné dr. Szekeres Mónikához

Tisztelt Elnökasszony!

Dr. Soós Gyula irányított Önhöz. 2010. szept. 20.-án tárgyalást tűzött ki a bíróság ügyemben.
Többszöri elfogultsági kifogásom ellenére vagyok kénytelen a bicskei bíróságra bízni sorsomat.

Tanácsot a megszólítással kapcsolatos problémáim okán kértem.

A tárgyalás vezetésével megbízott hölgy ugyanis általam több helyen bűnöző ként van meghatározva. /A Strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán 49344/2007 lajstromszámon nyilvántartott ügy, hazaárulásért tett feljelentésem, az Europol felé, nemzetközi adatok meghamisítása miatt tett feljelentésem./
Sajnos szintén szerződéssel kapcsolatos ügyem keletkezett, melyről már ítéletből tudom, hogy ezen a bíróságon nem fontos mi van beleírva. 1.P.20.401/2006/20.

Ezen ügyem tisztázásának következménye ként alapítottam egyesületemet mely a hatósági visszaélésekkel foglalkozik. Az adatgyűjtés alapfeladatunk, így került kezembe az 1.P.20.012/2009/23/I. sz. ügy 32. számú 2010. január.22.-i végzése. Dr.Szánthó Zoltánné iü. elmeorvos szakértő írja:
..felszólított a bíróság, hogy amennyiben lehetséges a rendelkezésre álló iratok alapján a perlekedési tébolyt az alperesnél megállapítani, akkor írásban kéri a szakértői vélemény elkészítését. …..

Jómagam nem vagyok szakember, de a személyes tapasztalat alapján az a benyomásom keletkezett, hogy a velem szemben eljáró Aporfi bírónő komoly zavarokkal küzd. Nem létező fogalmakat kreált, vagy hagyott jóvá „a motor alvázszáma”, magyar fogalmak szerint fölfoghatatlan értelmezéssel látta el a sok ezer éves „szerződés” szavunkat. Másodrendű alperes számára kért tőlem dokumentációt, de az iratbetekintéskor meggyőződhettem róla, ezeket az iratokat soha sem postázták. Az eljárás során folyamatosan kettő tárgyról beszéltem, de csak az ítélet kézhezvételekor derült ki, hogy a bírónő csak egynek a létezését fogta föl.
Ezen tapasztalataim miatt, elmeorvostani vizsgálatra kértem pár szakembert. A Bicskei Bíróságról származó felszólítás szerint, a rendelkezésre álló iratok alapján. Nevüket nem adták az eredményhez,de egybehangzóan szenzitív paranoid személyiségről beszéltek. A szorongásos szindróma, szerintük a bűntudat depresszióba, agresszióba, intoleranciában történő megnyilvánulása. Általában a mások elmebeteggé nyilváníttatása, a saját felismert, vagy érzett betegségének a kivetítése. A megalomán viselkedés egyértelmű jegyei felismerhetők.


Kérdésem, hogyan szólítsam a hölgyet ezek ismeretében?


Tisztelettel Kiss Imre Mány 2010 szept. 19.