Ügyészségi meghallgatás
Írta: kimi - Dátum: 2016.06.11. 11:25:54
További cselekmények a nyílt támadás kudarcba fulladása után,
(Pozsonyi-csata) folytatódtak, folyamatosak. Államalapítás a Nemzet akarata ellenére, ez idő után történt. Európai közösséghez tartozásunk a Benes-dekrétum elfogadásával erősíti meg, hogy az állam, mely elfogadója a Magyar Nemzet ellenes cselekményeknek, nem lehet a Magyar nép, a Nemzet érdekeinek képviselője.
Teljes hír
A Polgári Jogokat Pártolók Egyesületének jelenlegi, azaz 2016.06.14.-i jogi helyzetével kapcsolatos meghallgatásom kiegészítő nyilatkozata.

Az Egyesület létrejöttének oka a hatósági bűncselekmények feltárása, valamint ezek nyilvánosságra hozatala.

Feltárt ügyeink állami keretek között soha semmilyen formában sem nyertek jogorvoslatot.
Hivatalos működésünket szabályozó eljárások egyike sem szolgálja a működést.
Hétköznapi józan ésszel felfogható tények sorozata bizonyítja, hogy Nemzet ellenes tevékenységet folytat az állam erőszakszervezeteivel védett minden hivatal.
Állam a Nemzettel soha nem kötött szerződést. Ez a terrorizmus definícióját is helyére teszi. Egy, az Alkotmányra felesküdött ember sem tekinthető hatósági személynek, az esküje megszegése után. Kettő előző mondat tartalmi egysége jelenti, hogy alkotmányunk ide vonatkozó része szerint kötelességem a közrend fenntartása érdekében cselekednem.
A Magyar Nemzeti Hivatal, a Magyar Esküdtszéki Bíróság létrehozása ennek jegyében zajlott. Tekintettel arra, hogy végrehajtó szerveink részrehajló viselkedést mutattak, és kizárólag az állami szerveket fogadták el önmagukra nézve kötelező érvényűnek, kénytelenek vagyunk saját végrehajtó szervet létrehozni.
Az alapvető emberi értelem logikája alapján, nem terheli felelősség azokat az államigazgatásban résztvevő személyeket, akik nem tudhatták, hogy állami szervek nem léteznek, hiszen vállalkozás ként jegyzett Zrt. valamennyi bíróságunk, minisztériumunk.
A tájékoztatási miniszter szerepköre, ennek kivizsgálása kiemelt feladatunk.
Az egyesület alapító okiratban rögzített feladata a tájékoztatás. Okiratokkal alátámasztott hatósági bűncselekmények nyilvánosságra hozatalának következménye, hogy az állam minden emberi jogot felrúgó eljárással teszi lehetetlenné működésünket.
Az Egyesület volt, és jelenlegi tagjai, szimpatizánsai külön-külön tapasztalatai igazolják, hogy hatósági bűnözői csoportok, családok követnek el olyan bűncselekményeket, melyekkel az elkövetők saját vagyonukat gyarapítják.

Saját esetem hatósági iratokkal dokumentált összefoglalása:

Fejér-megye közigazgató hatóságainak látszó bűnszervezet aljas indokból, hatalmával visszaélve követett el becsületem, vagyonom, családom becsülete, és vagyona ellen, olyan egymásra épülő súlyos bűncselekményeket, melyek kivizsgálása az országos szervek bűncselekmény pártolásával kivizsgálatlanul, jogorvoslat nélkül, tehát jogtalan állapotban áll. Nem évült el.
Nyomozásom eredményeként, az elkövető személyek szintén dokumentáltan nyilvánosság elé kerültek. Főműsoridőben leadott, nagy nézettségű televízió műsorban a bűnszervezet tagjai megszólaltak, a jogtalan helyzetet előidéző cselekményeket az elkövetés időrendi sorrendjében elismerték. A bírósági dokumentumok hamisítását rendkívüli tévedéssorozatnak aposztrofálva, minden engem terhelő következményt helybenhagyva áll jogtalan állapotban ügyem jelenleg is.
A 146 megnevezett hatósági személy listáját a hunpjp.com honlapunkon elérheti az érdeklődő. Kisebb bűncselekményre alapozva érte el az érintett bíróság, hogy a bűncselekmény feltárása után, ennek nyilvánosságra hozatala okán, felfüggesztett büntetést szabjon ki rám, ezért itt most neveket nem közlök.
Ügyem kezdő szakaszában Gelencsér József elleni bírósági beadványomra az a Fejér-megyei Bíróság hozott ítéletet, idézésemet megelőzően egy esztendővel korábban, melynek kollégiumvezető helyettese Gelencsér Józsefné. Általam vádolt Gelencsér József helyett a tárgyalás kizárólagos adó-ügyi kérdéssé változott. Farkas Sándor adó-ügyi jogtanácsos képviselte az általam nem vádolt adó-ügyet. Természetesen dokumentumokkal igazolhatatlan állításokkal védve a fosztogatók személyét. Általa beadott egyetlen dokumentumból szereztem tudomást a személyemet megfigyelő "Információs képernyő" létezéséről, melyen "INTHETŐ, 7 figyelési kódú" ember vagyok.

Mindezek után nem tekintem a hatóságok által előírt, működést akadályozó intézkedéseket az Egyesületre nézve sem kötelezőnek.

Sokkal nagyobb kiterjesztése is van a fent vázolt helyzetnek.

Egyesületem a Nemzeti Kultúrvagyon védelmét felvállalta.

A 907. esztendőben egyesített európa által kiadott nemzetirtó felszólítás soha sem lett visszavonva. További cselekmények a nyílt támadás kudarcba fulladása után,
(Pozsonyi-csata) folytatódtak, folyamatosak. Államalapítás a Nemzet akarata ellenére, ez idő után történt. Európai közösséghez tartozásunk a Benes-dekrétum elfogadásával erősíti meg, hogy az állam, mely elfogadója a Magyar Nemzet ellenes cselekményeknek, nem lehet a Magyar nép, a Nemzet érdekeinek képviselője. Állításom felvezetésére, bizonyítására itt nincs hely, sem mód. Youtube-on, egyéb hírközlőkön Jásdi előnévvel ezeket megjelentettük.


Jásdi Kiss Imre
A Magyar Nemzeti Hivatal elnöke
2016.06.14.