Az ENSZ szerint
Írta: kimi - Dátum: 2016.07.11. 17:00:40
A tetszőleges idővel történő visszaélés a semmiből létrejött világ, egy másik ismeretlen időben keletkezett teremtő léteztetésének dogmatikus elfogadtatásával kezdődik.
R) cikk
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
Egy nép elé nem tehető a lopott kultúrörökség, hiszen a megcélzott büszkeség sérülne, ha tudná nem az övé.
Teljes hír
Az ENSZ szerint:
Népirtás az, ha egy népet, vagy népcsoportot olyan életfeltételek közé kényszerítenek, amelyikek azt vagy egyes tagjait pusztulással fenyegetik, vagy olyan intézkedéseket tesznek, amelyeknek célja a születések meggátolása.
Szervezetten létrehozott tudatlanságom életem jelentős részét teszi ki. Gea megértése egybeesik Őseim üzenetének megértésével. Ezek által nyert felismerésem rámutat a szervezett társadalmi formák valódi céljára. Összehasonlítással éles vonal rajzolódik ki a természettel harmonikus együttélés, és a fosztogató életforma határán. A szervezetten létrehozott tudatlanságot fenntartó intézmények gazdasági törekvései erőszak szervezetek által védett dogmákra épülnek. A tetszőleges idővel történő visszaélés a semmiből létrejött világ, egy másik ismeretlen időben keletkezett teremtő léteztetésének dogmatikus elfogadtatásával kezdődik. A tömeggyilkosságokkal rögzített félelem teszi elfogadottá a kettő semmi egyenlő valóság képtelenséget. Napjainkra vetített hétköznapi megnyilvánulása a vélelmezési törvény, mely szerint, ha két alkalommal nem veszünk át egy hivatalos postai küldeményt, akkor átvettnek tekinti a hatóságot magának rendelő hatalmi erő.

Kettő szellemi eszköz áll rendelkezésemre, melyek tárgyi valóságra mutatva igazolják a szellemi eszközök használatának helyességét. A körrovás szavaink értelmezését, a gealingvisztika az elvégzett mun-t igazolják. A körrovással, és a gealingvisztikával végzett elemzések során gyakori logikai egybeesések szolgálják az ősi működés felismerését. Ezek az egybeesések nemcsak a kettő szellemi eszköz egymás igazolását szolgálják, de határozottan rámutatnak az erőszak szervezetekkel védett dogmatikus hatalom butító törekvéseire.
Nemzeti hitvallás néven fut az archeológia tudományának hatáskörébe tartozó kinyilvánítás.


(3) MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Schmitt Pál írta alá.

R) cikk
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.

Kétséget kizáró érvelés következik:

C) cikk
Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.

X. cikk
Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.
(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá...
(3)Link ...törvény szabályozza.

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
A kötelező vallásszabadság nehezen kezelhető kérdéskörébe szinte észrevétlenül kapcsolódik be a törvényileg szabályozott tudomány.
Szavaink tartalma ellen hozott állami intézkedések eredményeként jutott a Nemzet abba az állapotba, melyben nem érti az ország, nemzet, állam fogalmakat.
Magyar Salamon királyunk ezüst dénárja még hordozza a hármas tagoltságban értelmes Pan-on-ia szóösszetétel valódi jelentését. Mag-ár-urság szavunk mögöttes tartalma éppoly indokolatlatnul foszlott szét, mint ahogyan Pannónia első „n” betűje megkétszereződött. Helységneveink körrováson értelmezhető tartalma találkozik a gealingvisztika bar, és bár gázfejlesztő tudományának bizonyítékaival. Ister folyónk neve elleni bűncselekmény szintén nem mutat Nemzeti szándékot.
Az államiságot szorgalmazó „alaptörvény” úgy használja Ister istenné degenerált fogalmát, mintha nem lenne tisztában a rovás „r” fordított „n” jelentőségével, pedig hatalmi erővel törölte a rovásírást, és erővel vette el a folyó nevét. Tehát tudja. Összes vallási fogalmunk, és „kegytárgyunk” államalapítás előtti működésünk tárgyszerű bizonyítéka annak, hogyan műveltük az ország területét.
Isterből lett isten, bar-bár gázfejlesztőből lett istentagadó pó (vízszabályozó) gányoló po-gány.
Ez a szellemi mélyrepülés nem lehet a természet útja. Jegyzett történelemnek titulált torzítások védelmében van szükség az alaptörvényben felsorolt fenyegetésekre, a demokratikusnak beállított boszorkányégetésre, máglyahalálra, azaz törvényre. Hatalmas mun volt átépíteni hegyeinket, az óceánok mélyét, amit egységes embervilág tehetett csak meg. A torzítások tömeggyilkosságok, keresztes-hadjáratok, Amerika indiánjainak kiirtása, tárgyi bizonyítékok megsemmisítése árán tarthatók fenn.
Népirtás az, ha egy népet..... Miért kerülhet ez szóba? Melyik az a népcsoport, amelyiknek érdeke fűződik egy másik nép kiirtásához? Mi ez az érdek?
Nehéz volt összerakni a képet, de végül rájöttem, hogy az ősi múltból kimaradó embereknek van szükségük a kultúrörökség pótlására. Akik nem tudnak semmit erről, azoknak nem hiányzik. Egy nép elé nem tehető a lopott kultúrörökség, hiszen a megcélzott büszkeség sérülne, ha tudná nem az övé. Örökös, ráadásul büszke örökösként élő magyarok mellett lehetetlen elhitetni a zsidósággal, hogy hatezer év alatt ők hozták létre a sok-sok ezer éves kultúrát. Gazdaságunkba, kultúránkba, vallásunkba, politikai vezetőségünkbe beépült fosztogatók cselekvésének egyetlen célja az örökség átemelése a zsidóság számára úgy, hogy ő maga is higgye a tulajdon jogosságát. Ezért nem lehet látványos a népirtás. Ezért a sunyi betelepülés. Ezért az --ister országok elleni agresszió.
Ezért írtam a Hatodik Pecsét című könyvet. Ezért írom a De-Kódex címűt.

Jásdi Kiss Imre