2021. Oktber 26. 23:20
Hatsg bnz!

- Hungyar videi
- Leparcarmen videi
Az oldal videi

Ajnl:

- Tigz vs Eskdtszk
- PJP vs EDV ZRT
Navigci
Fõoldal
Hírek
Cikkek
Letöltések
Linkek
Kapcsolatfelvétel
Galéria
Keresés
RSS Hirek

Hanganyag
Videók
Dózis hírek
1. Mecseki mocsok

2. Pszichológiai szakvélemény

3. Autó tolvaj Fõbíró!

4. Belépési kérelem

5. viz-gáz

6. A képlet

7. Tigáz vs Esküdtszék

8. "INTHETÕ Magyar állampolgár"

9. Minden mindegy

10. Döntöttem

11. Közölmény

12. Ország a Nép ellen

13. Értelmetlen hatóság!

14. Sokezeréves összefüggés.

15. KÁL ÕRZÕJE!

16. Tisztelt Miniszter Úr!

17. "...minek nevezzelek?"

18. Téboly

19. Rólunk...

Hírek oldalra...
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Kapcsolat
Cím:
Jásdi Kiss Imre

E-mail:
jki.jasdikissimre@gmail.com

Facebook: imrejasdikiss

Telefon: 0036 20 413 4996
RSS
Hrek

Cikkek

Letltsek

RSS - Puzdra oldal
RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog B??k??s Kar??cs...
Eur??pa vesz??lyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti v??szhelyzet! ...
M??rcius 15....
RSS - Hun Unio
Mecseki mocsok
Ü.sz. 12.B.39/2012/32 Vp/03

Fenti számú ügyben a Tisztelt Bíróság felhívására a következõket közlöm. A Polgári Jogokat Pártolók Egyesületének elnöke ként a Be. 51§ alapján
SÉRTETT
-ként kívánok részt venni az ügyben.
Bûncselekményt megelõzõ tények: A LEY, hegycsúcsokból épített vonalrendszer fontos része Kolontár, a Kolontári templomdomb. Ezen a vonalon Esztergom, Sínai-hegy, Bakonybél történelmi idõk elõtti dokumentumai találhatók. A Kál felé tartó vonalon kál-ostorok, kál-váriák, és kál-on-tár helyek épültek. Egy ilyen épített domb a Kálontár, ma Kolontár község is.
Ez a tény magában cáfolja a Biblia-i axiómákat. A dombba épített tárhely tárgyai, további bizonyítékokkal szolgálnak a JEGYZETT TÖRTÉNELEM ELÕTTI idõk magyar kultúrájáról.
2008.évben a Katolikus Egyház feltárást végzett a kolontári templom alatti dombban. Ennek nyomait, ma a Krisztus Ösvény-nek nevezett építmény leplezi.
A katasztrófa elõtti évben jelentettem meg cikket a Balaton-felvidék helyneveivel kapcsolatosan. Az „on” képzõ értelmezésével rámutattam a bak-on = Bakony szóépítkezésre. Ez a kál-on tár = Kolontár összefüggést is mutat. A LEY vonalak nyomon követése a kolontári templomdomb melletti, másik dombra terelte a figyelmet. Az újabb archeológiai feltárás feltûnõ lett volna a dombok tekintetében.
Dr. Gelencsér József a Fejér megyei Államigazgatási Kollégium Vezetõje a Vértesben régészeti feltárásokat végez, családfa kutatás címén. A Kollégium 2005. évi MUNKATERVE /Szám:04-91-26/2005 tartalmazza a 2004. április jelû oldal 3. pontjában „Jelentés a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területi szerveinek együttmûködésérõl, az együttmûködésben érintett szervek feladat-, és hatásköreinek érintkezési pontjairól.” Dr. Csonki István Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Igazgatójának elõadását.

http://www.origo.hu/tudomany/20100831-pasztazo-lezerrel-es-hiperspektralis-kameraval-vizsgaltak-a-balatont-brit-es.html

„A légi távérzékelés alkalmazása a régészetben is egyre nagyobb szerepet kap, de hiperspektrális kamerával még kevésszer próbálkoztak. A technológia valószínûleg széles körben alkalmazható lelõhelyek azonosítására, ez a munka tehát módszertani szempontból is igen jelentõs. A Sárvíz völgyének történeti elárasztásait részletesebben megismerve megtudhatják, hogy volt-e a történelmi múltban a jelenlegihez hasonló gyors éghajlatváltozás.”

http://hetivalasz.hu/tudomany/a-balaton-madartavlatbol-32272/

A KATASZTRÓFA. Az átszakadt gátnak felsõ részén, a korai felvételeken sem látható iszap szennyezõdés. A szakadás fizikai szabályai szerint ez lehetetlen. A szakadás után, 2010. október. 10.-én épített gát anyaga az archeológiai szempontból értékes domb anyagából készült. Az építkezésen izraeli katonák végezték a domb bontását. A lakosság kitelepítése, a légiforgalom lezárása a lelõhely kifosztását szolgálta. A domb anyagából épített gát, magát a megbontott dombot vette körbe. Ezt a munkát is Dr. Csonki István felügyelte.

Idézet a HVG 2011. augusztus. 03. számából
 
„Több mint 34 milliárd forintot akar behajtani az állam a Magyar Alumínium Zrt.-n (Mal) az ajkai vörösiszap-tározó tavaly októberi gátszakadása utáni kárelhárítás költségei fejében. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság kimutatása szerint június végéig 20,6 milliárd forintot fizettek ki kormányzati és önkormányzati forrásból, több mint félmilliárdot pedig a Mal finanszírozott. A legnagyobb tétel a Mecsekérc Zrt. fõvállalkozásában végzett kármentesítés (7,2 milliárd) és a Veszprémber Zrt. irányításával végzett újjáépítés (4,4 milliárd). A belügyi és a vidékfejlesztési tárca „egyéb költségei” (1,9, illetve 1,8 milliárd) meghaladták a károsultak számára vett lakások 1,2 milliárdos kiadását. A katasztrófavédelmi szervezet becslése szerint a számla további 14,2 milliárd forinttal fog nõni. A Mal állami utasításra két védõgát építését finanszírozta, ebbõl az elsõ, tavaly elkészült 150 millió forintos ideiglenes védmû utóbb feleslegesnek bizonyult. A cég 550 millió forintos beruházással nemrég átállt a biztonságosabb száraz technológiára – erre a katasztrófavédelem kötelezte –, így már nem keletkezik folyékony lúgos iszap, ami a problémát okozta. Az eset megelõzhetõ lett volna, de a környezethasználati engedély nem írta elõ az átállást. „

-ebbõl az elsõ, tavaly elkészült 150 millió forintos ideiglenes védmû utóbb feleslegesnek bizonyult.-

A helyszínen végzett mintavételeim, és videó felvételek bizonyítják az épített alsó réteg meglétét a domb belsejében. A korabeli „beton”vizsgálatát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szerves-kémia Karán végzik.
A Lullát érintõ autóút építését akadályozó Illés Zoltán Környezetvédelmi Miniszter a Kolontári környezet mentésben végzett kiváló munkájáért angol kitüntetésben részesült. A Lulla Jaba major szoros összefüggésben van a Kolontári kultúrnyomokkal. Az õsi gázfejlesztés bizonyítékai Baranyáig vezetnek. A WildHorse 2005-ben Sydnyben alapított cég. A WildHorse-Hungária 2005. október. 05.-én alapított vállalkozás. Az UCG. eljárás alapja, az õsi magyar gázfejlesztõ rendszer, melynek szerves része a Kolontári adategyüttes.

Õsi kultúránk a jegyzett történelmi idõk elõtti gázfejlesztõ tudásunkra épült. Az ellene elkövetett bûncselekmények feltárása, tágabb értelmezést igényel. A vallási, társadalmi mûködés elemei mára a kolontári tömeggyilkossághoz hasonló bûncselekmények következménye ként értelmüket veszítették. SÉRTETT fél ként kíván szerepelni egyesületünk, a Veszprémi Törvényszék 12.B. 39/2012 számú ügyében, mivel a világ kulturális örökségéhez való viszonyunk, a nemzetem kultúrájához való viszonyunk az archeológiai leletanyag ellen elkövetett bûncselekmények okán jelentõsen sérült. A Keresztény Katolikus Egyház érdekeit szolgáló, sok ember életét követelõ cselekmények a felderítetlenség okán folyamatosak. Így fennáll a bûncselekmény folytatásának veszélye. A Polgári Jogokat Pártolók Egyesülete alapszabályban határozta meg a rászorultak jogi védelmét. Magyar Ország egész területén megtalálhatók a Júdea-Keresztény axiómákat cáfoló leletek. A Kolontári altemplom kifosztása, tönkretétele érdekében emberéletek lettek feláldozva. Ez TÖMEGGYILKOSSÁG. Gázkészleteink elleni bûncselekményeket az ország vezetésére alkalmazott vezetõk követik el. Megalapozott a gyanú, hogy Dr. Gelencsér József, Dr. Csonki István, valamint Illés Zoltán összefüggésbe hozható a WildHorse cégalapítással, a széngáztechnológia eltulajdonításával, és a Kolontári altemplom kifosztásával.
Bakonyi Zoltán és társai közremûködésérõl nincsen tudomásom a fenti érvrendszer szerinti folyamatban.

Jásdi Kiss Imre a PJP elnöke. 2012.04.23

Hozzszlsok
Mg nem kldtek hozzszlst
Hozzszls kldse
Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Könyv beszerzése
Januártól a könyv, itt rendelhetõ meg!
Kattints az alábbi képen a könyvre!