2020. Szeptember 22. 15:08
Hatóság bűnöz!

- Hungyar videói
- Leparcarmen videói
Az oldal videói

Ajánló:

- Tigáz vs Esküdtszék
- PJP vs EDV ZRT
Navigáció
Főoldal
Hírek
Cikkek
Letöltések
Linkek
Kapcsolatfelvétel
Galéria
Keresés
RSS Hirek

Hanganyag
Videók
Dózis hírek
1. Mecseki mocsok

2. Pszichológiai szakvélemény

3. Autó tolvaj Főbíró!

4. Belépési kérelem

5. viz-gáz

6. A képlet

7. Tigáz vs Esküdtszék

8. "INTHETŐ Magyar állampolgár"

9. Minden mindegy

10. Döntöttem

11. Közölmény

12. Ország a Nép ellen

13. Értelmetlen hatóság!

14. Sokezeréves összefüggés.

15. KÁL ŐRZŐJE!

16. Tisztelt Miniszter Úr!

17. "...minek nevezzelek?"

18. Téboly

19. Rólunk...

Hírek oldalra...
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Kapcsolat
Cím:
Jásdi Kiss Imre

E-mail:
jki.jasdikissimre@gmail.com

Facebook: imrejasdikiss

Telefon: 0036 20 413 4996
RSS
Hírek

Cikkek

Letöltések

RSS - Puzdra oldal
RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog Békés Karácsony...
Európa veszélyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti vészhelyzet! (...
Március 15....
RSS - Hun Unio
Ügyészségi meghallgatás
A Polgári Jogokat Pártolók Egyesületének jelenlegi, azaz 2016.06.14.-i jogi helyzetével kapcsolatos meghallgatásom kiegészítő nyilatkozata.

Az Egyesület létrejöttének oka a hatósági bűncselekmények feltárása, valamint ezek nyilvánosságra hozatala.

Feltárt ügyeink állami keretek között soha semmilyen formában sem nyertek jogorvoslatot.
Hivatalos működésünket szabályozó eljárások egyike sem szolgálja a működést.
Hétköznapi józan ésszel felfogható tények sorozata bizonyítja, hogy Nemzet ellenes tevékenységet folytat az állam erőszakszervezeteivel védett minden hivatal.
Állam a Nemzettel soha nem kötött szerződést. Ez a terrorizmus definícióját is helyére teszi. Egy, az Alkotmányra felesküdött ember sem tekinthető hatósági személynek, az esküje megszegése után. Kettő előző mondat tartalmi egysége jelenti, hogy alkotmányunk ide vonatkozó része szerint kötelességem a közrend fenntartása érdekében cselekednem.
A Magyar Nemzeti Hivatal, a Magyar Esküdtszéki Bíróság létrehozása ennek jegyében zajlott. Tekintettel arra, hogy végrehajtó szerveink részrehajló viselkedést mutattak, és kizárólag az állami szerveket fogadták el önmagukra nézve kötelező érvényűnek, kénytelenek vagyunk saját végrehajtó szervet létrehozni.
Az alapvető emberi értelem logikája alapján, nem terheli felelősség azokat az államigazgatásban résztvevő személyeket, akik nem tudhatták, hogy állami szervek nem léteznek, hiszen vállalkozás ként jegyzett Zrt. valamennyi bíróságunk, minisztériumunk.
A tájékoztatási miniszter szerepköre, ennek kivizsgálása kiemelt feladatunk.
Az egyesület alapító okiratban rögzített feladata a tájékoztatás. Okiratokkal alátámasztott hatósági bűncselekmények nyilvánosságra hozatalának következménye, hogy az állam minden emberi jogot felrúgó eljárással teszi lehetetlenné működésünket.
Az Egyesület volt, és jelenlegi tagjai, szimpatizánsai külön-külön tapasztalatai igazolják, hogy hatósági bűnözői csoportok, családok követnek el olyan bűncselekményeket, melyekkel az elkövetők saját vagyonukat gyarapítják.

Saját esetem hatósági iratokkal dokumentált összefoglalása:

Fejér-megye közigazgató hatóságainak látszó bűnszervezet aljas indokból, hatalmával visszaélve követett el becsületem, vagyonom, családom becsülete, és vagyona ellen, olyan egymásra épülő súlyos bűncselekményeket, melyek kivizsgálása az országos szervek bűncselekmény pártolásával kivizsgálatlanul, jogorvoslat nélkül, tehát jogtalan állapotban áll. Nem évült el.
Nyomozásom eredményeként, az elkövető személyek szintén dokumentáltan nyilvánosság elé kerültek. Főműsoridőben leadott, nagy nézettségű televízió műsorban a bűnszervezet tagjai megszólaltak, a jogtalan helyzetet előidéző cselekményeket az elkövetés időrendi sorrendjében elismerték. A bírósági dokumentumok hamisítását rendkívüli tévedéssorozatnak aposztrofálva, minden engem terhelő következményt helybenhagyva áll jogtalan állapotban ügyem jelenleg is.
A 146 megnevezett hatósági személy listáját a hunpjp.com honlapunkon elérheti az érdeklődő. Kisebb bűncselekményre alapozva érte el az érintett bíróság, hogy a bűncselekmény feltárása után, ennek nyilvánosságra hozatala okán, felfüggesztett büntetést szabjon ki rám, ezért itt most neveket nem közlök.
Ügyem kezdő szakaszában Gelencsér József elleni bírósági beadványomra az a Fejér-megyei Bíróság hozott ítéletet, idézésemet megelőzően egy esztendővel korábban, melynek kollégiumvezető helyettese Gelencsér Józsefné. Általam vádolt Gelencsér József helyett a tárgyalás kizárólagos adó-ügyi kérdéssé változott. Farkas Sándor adó-ügyi jogtanácsos képviselte az általam nem vádolt adó-ügyet. Természetesen dokumentumokkal igazolhatatlan állításokkal védve a fosztogatók személyét. Általa beadott egyetlen dokumentumból szereztem tudomást a személyemet megfigyelő "Információs képernyő" létezéséről, melyen "INTHETŐ, 7 figyelési kódú" ember vagyok.

Mindezek után nem tekintem a hatóságok által előírt, működést akadályozó intézkedéseket az Egyesületre nézve sem kötelezőnek.

Sokkal nagyobb kiterjesztése is van a fent vázolt helyzetnek.

Egyesületem a Nemzeti Kultúrvagyon védelmét felvállalta.

A 907. esztendőben egyesített európa által kiadott nemzetirtó felszólítás soha sem lett visszavonva. További cselekmények a nyílt támadás kudarcba fulladása után,
(Pozsonyi-csata) folytatódtak, folyamatosak. Államalapítás a Nemzet akarata ellenére, ez idő után történt. Európai közösséghez tartozásunk a Benes-dekrétum elfogadásával erősíti meg, hogy az állam, mely elfogadója a Magyar Nemzet ellenes cselekményeknek, nem lehet a Magyar nép, a Nemzet érdekeinek képviselője. Állításom felvezetésére, bizonyítására itt nincs hely, sem mód. Youtube-on, egyéb hírközlőkön Jásdi előnévvel ezeket megjelentettük.


Jásdi Kiss Imre
A Magyar Nemzeti Hivatal elnöke
2016.06.14.
Hozzászólások
#1 | Csicseri - 2016.07.23. 00:15:40
Magyar Nemzeti Hivatal, a Magyar Esküdtszéki Bíróság, ez meg mi a fene? Kitaláció, légvár, vagy mi a szösz? Egy-én-i kezdeményezés?
Valamit régóta nem értek, és ezt többször is szóvá tettem, csak eddig soha nem értettétek meg. Ha tudod, hogy az Orbán féle állam jogszerűtlen, és ezt a CMM televizíó YouTube-n felrakott egyik videójában is igazolta egy hölgy, akkor minek foglalkozol egy olyan látszatkormánnyal, mint az Orbán féle kormány. Ha a kormány jogtalan, akkor a parlament, a összes bíró, ügyész, de az összes hivatala is jogtalan. El sem megyek olyan szervezethez, amely jogtalanul működik, és ha rákényszerítenek, és elvisznek erőszakkal, akkor ott megmondom, hogy jogtalan a cselekvésük, sőt azt is megmondom, hogy a Magyar királyság, mint állam tagja vagyok. Ha az Orbán féle látszatkormány jogtalan, akkor melyik az az állam, amelyik jogos? Egy ilyen államot ismerek, és az a Magyar királyság, és amely most is működik, de csak a magyarok körében. Azt meg tudod, hogy csak azok a magyarok működtetik a Magyar királyságot, akik tényleg elérték azt az állapotot, hogy magyarok, tehát mag urak. A lényeg, hogy amíg nem ismered fel, és a társaságod sem ismeri fel, hogy a Magyar királyságban él, amíg nem fogadod el a Magyar királyság törvényeit, addig azt teszel amit akarsz, és járhatsz olyan bíróságokra, amely jogtalanul működik. Ne csodálkozz, ha támadások érnek, mert így sehová sem tartozol. Csinálhatsz olyan közösséget, amelyben te lehetsz a jani, de az a közösség sem tartozik a Magyar királyságba, míg el nem fogadja a Magyar királyságot. A szervezetedet azért éri támadás, mert nem fogadja el a Magyar királyságot, mint államot, sőt annyira be vagytok etetve, hogy még el sem hiszitek, hogy a Magyar királyság ténylegesen működik. A hit után következik a tudás, (bár talán ezt sem tudjátok) így, hogy ismernétek fel, hogy a Magyar királyság tényleg működik ezer éve. A Magyar királyság három pillére, ami fenntartja, a Szent korona, a magyar királyi pár, és a magyarok közössége. Bármelyik pillér létezése, már mutatja, hogy a Magyar királyság van, létezik. Tudom, hogy volt egy kísérletetek Posta Imrével, meg még jónéhány emberrel, hogy a Magyar királyságot létrehozzátok, és azért bukott el, mert a Magyar királyságot már ezer éve létrehozták, így nem kell újra létrehozni. A másik oka a bukásnak, hogy nem használtátok a magyar királyság szervezeti felépítését, de kitaláltatok valamilyen szervezeti felépítést. A harmadik ok a csődnek, hogy valamilyen szabadkőműves hülyeségnek ültetek fel, mert a kormányzóság, egy szabadkőműves, cionista kitaláció, vagyis beetetés. A Magyar királyságban soha nem volt kormányzó. A Horthy féle kormányzóság is szabadkőműves félrevezetés volt. Sokan be is szopták a maszlagot akkor elég rendesen. Ennek az újabb kísérletnek már nem dőltekbe a magyarok. Tessék megnézni, miként épült fel az utolsó magyar királyunk, Mátyás király által fémjelzett szervezet, és egyszerre látod, milyen tisztségek vannak a Magyar királyságban. Csodálkozol, hogy belebuktak, akik részt vettek abban a kormányzói hókuszpókuszban? Akkor is figyelmeztettem azt a társaságot, csak épp kinevettek, hogy hülyeségeket beszélek. Amúgy a tök-tek megdolgozta azt a kormányzót, akit választottatok, és nem is kell csodálkozni, hogy az egész már a tök-tek irányítása alatt van, és nevetség trágya lett az egész hülyeség. Aki előbb rájött az előbb hagyta ott ezt a cionista, kormányzó féle galerit, hülyeséget.
Szóval miért is jártok az Orbán féle galeri bíróságára, miért adtok be feljelentéseket? Ami még furcsa, miért szidjátok azokat, akik eljátsszák nektek, amíg elhiszitek, hogy ők a jogos állam. Ne félj az összes kormánytag, az összes képviselő, sőt az összes zsidó pontosan tudja, hogy a Kárpát medencében Magyar királyság van, csak épp ti nem tudjátok. Elhitették veletek, hogy majd a cionisták meg fogják csinálni a Magyar királyságot. Sőt azt is elhittétek, hogy a zsidók át tudják venni a Magyar királyság irányítását. Na ezek a legnagyobb beetetések, és hiába tudtok bármit a világ működéséről, a magyar nyelvről, akkor semmit nem tudtok, ha még azt sem tudjátok, hogy az ezer éve létező Magyar királyságban éltek, és azt mindig is a magyarok irányították, pedig a három alappillér ellen többféle támadást intéztek a cionisták, és nem véletlenül nem mondom a zsidókat. Valamit nagyon nem tudtok, ha még fel sem ismertétek a Magyar királyságot, kik azok a magyarok, akik működtetik a Magyar királyságot. Na ehhez kell a maggal való azonosulás, mert enélkül soha nem fogjátok felismerni, megismerni e magyarokat.
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Könyv beszerzése
Januártól a könyv, itt rendelhető meg!
Kattints az alábbi képen a könyvre!