2021. Oktber 26. 23:50
Hatsg bnz!

- Hungyar videi
- Leparcarmen videi
Az oldal videi

Ajnl:

- Tigz vs Eskdtszk
- PJP vs EDV ZRT
Navigci
Fõoldal
Hírek
Cikkek
Letöltések
Linkek
Kapcsolatfelvétel
Galéria
Keresés
RSS Hirek

Hanganyag
Videók
Dózis hírek
1. Mecseki mocsok

2. Pszichológiai szakvélemény

3. Autó tolvaj Fõbíró!

4. Belépési kérelem

5. viz-gáz

6. A képlet

7. Tigáz vs Esküdtszék

8. "INTHETÕ Magyar állampolgár"

9. Minden mindegy

10. Döntöttem

11. Közölmény

12. Ország a Nép ellen

13. Értelmetlen hatóság!

14. Sokezeréves összefüggés.

15. KÁL ÕRZÕJE!

16. Tisztelt Miniszter Úr!

17. "...minek nevezzelek?"

18. Téboly

19. Rólunk...

Hírek oldalra...
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Kapcsolat
Cím:
Jásdi Kiss Imre

E-mail:
jki.jasdikissimre@gmail.com

Facebook: imrejasdikiss

Telefon: 0036 20 413 4996
RSS
Hrek

Cikkek

Letltsek

RSS - Puzdra oldal
RSS - Magyar Valós Hírek
Boldog B??k??s Kar??cs...
Eur??pa vesz??lyben...
A csapda... avagy fogl...
Nemzeti v??szhelyzet! ...
M??rcius 15....
RSS - Hun Unio
Ezeréves téma
Hallgatlak benneteket telefonon, videókon, gyûléseken, találkozásokkor. Az értelem hangjai kihallatszanak a baromfiudvar hangzavarából. Nem várható el senkitõl, hogy filozófiai alapokra emelje azt a hétköznapi emberi véleményét, ami az õt körülvevõ világról szól. Azt viszont igenis elvárom, hogy ha valaki országos ügyekrõl akar beszélgetni, akkor legalább a témával kapcsolatos fogalmakat tisztázza önmagával. A partnereket minõsíti, hogy elõzetesen egyeztetnek-e.
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának idõrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak. Annyira idegen tõle az István név, hogy az aláírása ként emlegetett betûépítmény nem is tartalmaz „Á”, és „N” betûket.Hol élt a kicsi Vajk? Államban biztosan nem.

Ország szavunk eredét itt, és most nem feszegetem, de tényként kell kezelnünk, hogy gazdasági egységet alkotó területet fejez ki.

A Nemzet fogalma adja fel a legnehezebb leckét. Rengeteg objektum támasztja alá, de mégis csak a véleményem, hogy a gazdasági cél megvalósítására szövetkezõ emberek csoportja a nemzet.

Ebbõl a köd elõttem, Vajk mögöttem helyzetbõl rajzolódik ki egyszer csak egy Állam. A régi összeroskadt. Körrováson atrosk ugyan, de ezer év nemzeti kultúra ellen dolgozó terrorizmus megtette a hatását, és az MTA által is elfogadott 800 ezer éves K.árpát-medencei kultúrát az illékony etruszk-oknak tudjuk be.
Pós-on kellett bizonyítanunk, hogy 907-ben a nyugati fosztogató horda, még alkalmatlan a vezetõ szerep átvételére. Ugorjunk egy ezrest, ne feszegessük azt a zseniális pár évet, ami alatt egy kiskölök lefuttatja az Államalapító projektet! Nyakunkba szakad egy ALAPTÖRVÉNY. Alkotmányozni kívánt a Nemzet, de attól, hogy Kövér, és Smith urak vallásszabadságra köteleztek a kedv elszállt. Annak ellenére köteleznek Szent István királyunk elévülhetetlen érdemeinek tiszteletére, hogy az archeológia tudományának mûvelésével az MTA-t bízzák meg.
Jogintézményekhez ragaszkodva ebbõl nincs kiút. Teljesen mindegy, hogy a korlátok között milyen alkotmányra, szokásjogra hivatkozik a cselekedni akaró. Ugyanitt közli velem a fosztogató, hogy a Nemzeti Vagyonom felett õ rendelkezik. A közszolga ismételni akarja az egyiptomi akciót homokséta nélkül.
Kedves vitázók, igyekezzetek egyszerûsíteni a dolgokat! Egy modern bilincs helyett visszakönyörgött régi lánc nem azonos a szabadsággal.
Az önrendelkezés értelme sérül, ha erre engedélyt akartok kérni.
A gazdasági kiszolgáltatottság kizárólag a lustaságotok eredménye.
A gyermekeitek jövõére hivatkozó sunyítás pont a gyermek jövõét öli meg.
A Mágocsi-termálkút felszabadítása nem költség, hanem ingyen energia.
A közszolga /állam/ nem kötelezheti semmilyen módon a tulajdonos Nemzetet.
A vagyonelszámolás végtelen egyszerû. Állam elõtt,-most.
Az égadta világon semmi sem kötelez arra, hogy a Nemzeti érdeket képviselõ bármilyen szervezõdés az Országházban székeljen. A fosztogatás ezer évében született törvények a népakarat szerint elfogadhatók, de törölhetõk is.
Népszavazásra nem engedélyt kell kérni, hanem megtartani.
Kritikus tömeg nincsen. Arra lett kitalálva, hogy várjunk rá.
Bõgve jöttem, és mindenki boldog volt. Boldogan megyek, ha a nemzet megsirat. /Közhasznúvá módosított indián mondás./ Az Õsi üzenetek értelmes elemzése rámutat, hogy társadalmi életvitel recepteket kaptunk. Egy-egy rosszul használt szó nagyobb kárt tesz, mint a háború.

JKI.
Hozzszlsok
#1 | Csicseri - 2017.02.27. 02:31:11
Nem tudom mi a probléma azzal az aláírással. Vajk pontosan tudta, kicsoda is Õ valójában, Az aláírásban, aki nem tudja benne van a kettõs kereszt, vagyis a körosztó, lényegében a szent korona jele, csak síkban. Több értelmezése van ez aláírásnak de a igen jellemzõt elmondom, ami a legszembetûnõbb: MAGISZTER, és ne az értelmezõ szótárból keresd ki a jelentését, bár ezt azoknak írom, akik ezt vennék elõ. Magam azért néztem meg a szótárakat, hogy le tudjam írni, hogy nem ott kell a jelentést keresni. Aki ezt az aláírást használta, na az lehetett kelár, és a magjával egy volt. Szóval biztos szaka (a szik) kelár volt.
Felejtsétek el a gazdaság fogalmát abban az értelemben, ahogy most használjuk. Ha nem felejtitek el, nem lehet megérteni sok mindent. Ország--> orr-szag. Ugyan az a szerepe a testben, az orrnak, tehát a szaglás, és vedd a közösséget is egy testnek, és akkor tudod, mi az ország. Ugyan ez a helyzet az állammal is, tehát ami a testemben a állama funkciója, a közösségben is ugyan az a szerepe. A nemzet jelentését meg onnan tudod meg, hogy ki az aki nemzett. Hát anyukád, és atyád. Akit egy anya, és atya teremtett, az tartozik a nemzetbe. eltudjátok képzelni, hogy akinek nincs anyja, nincs atyja, mert nem is volt, vagy elfelejtette, ki is volt, hát az nagyon meg van lõve, és szeretne azokhoz tartozni, akiknek vannak szülei, ráadásul tudják is kik a szülei.
Mindenki más gyütment, aki nem ugyan attól a szülõtõl származik, vagyis jön, és megy, tehát nem szitkozódtam. A magyarok sosem szitkozódnak, csak nem értik, mit mondanak, és azt hiszik, szidják a másikat. Erre az ezer éves királyságra azért van szükség, mert Vajk király idejében elkezdtek a magyarok is lefelé menni. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben járták az életük folyamán az egyenes utat, és aki nem az egyenes úton jár, az körbe-körbe jár. Aki meg körbe körbe jár, az nem magára, a magjára figyel, hanem az elméje által gyártott gondolati képeire, ráadásul ez hangalámondásos kép. Tehát az emberek elkezdtek képzelõdni, képzelegni, az életkép megélése helyett. Ha megfigyelitek, a turul királyok idején sorra vesztették el a királyság területein a népek a szabadságukat. Erre a történészek is felfigyeltek. Az utolsó nép a szaka, székelyek vesztették el a szabad emberi mivoltukat. olyan 1600-as években, bár lehet, nem pontosan mondtam. Ennek nem
néztem utána, de akit érdekel, biztos talál róla adatot. A szabadság elvesztése, nagyon is összefügg a pénz használattal. Ha tudjátok, hogy egy területen mikor kezdtek el használni pénzt, akkor tudjátok azon a területen az emberek mikor vesztették el a szabadságukat, mert aki pénzt használ, ott biztos, hogy nem szabad ember. Ha Szófián a népesség 99%-a pénzt vagypénzhelyettesítõt használ, akkor biztos lehetsz benne, hogy azok az emberek nem szabadok, hanem rabszolgák, és a gondolati piramisok, gondolati éderükre, énjükre figyelnek, tehát körbe körbe járnak. Ez mind benne van a körosztóban, ha egyáltalán tudod értelmezni a körosztót, a keresztet, a krist. A lényeg, hogy aki pénzt, pénzhelyettesítõt használ, az sem tudatosságban, sem szeretetben, sem igazságban nem tud emelkedni, a tolvaj szintnél magasabbra. Aki magasabbra akar emelkedni, annak abba kell hagynia minden pénz, és pénzhelyettesítõ használatát. kiadhatsz bármennyi pénzt, lehet bármilyen meglátásod, tannyit tudhatsz, amennyit akarsz, sõt lehetnek elég érdekes képességeid, ha nem hagyod abba a pénz használatot, akkor elveszted a képességeidet, elkezdesz butulni, el fogod felejteni még azt is amire rájöttél, sõt azt veszed észre, hogy amit értettél pár éve, azt most nem érted. Ez is egy választóvonal, ki az, aki abbahagyja, és ki az aki nem tudja abbahagyni. Ha abbahagyod, nem adhatsz, és nem fogadhatsz el, még egy forintot vagy más pénzt, pénzhelyettesítõt sem. Még játékból, játékpénz, vagy valamilyen csereüzletben használt pénzhelyettesítõ fogalmat, mint mondjuk amit hallottam, "kerdit"-et sem. amúgy ha rájössz, hogy a Mmagár kelárság tagja vagy, tehát az éderekbõl kiléptél, és magadra figyelsz, és nem használsz pénzt, majd kilépsz utána folyamatosan a köreidbõl, akkor rátérsz az egyenes útra. ez egy folyamat, és mindenkinek egyénileg kell átmennie ezen a folyamaton, az összes kifogásokon, törvényeken, mások által duruzsolt megtévesztéseken. Ha a Magár kelárság tagja vagy, akkor ugye egyetlen törvényt sem kell elfogadnod, amit magyar, szaka kelár nem szentesített. Amúgy a parlamentnek egyetlen joga van, hogy törvényeket hozzon, de amíg ezt a szaka kelár nem szentesíti, addig senkire nem érvényes. Mindenki azt tesz e törvényekkel amit akar. Arra vigyázz, hogy olyan törvényt azért ne tarts be, amivel magadnak, és másoknak kárt okozol, tehát ne tégy semmi károkozást. A magyarok háza a Kárpát-medence, és ugye nem egy épület Budapesten. Ugyan így egy ország háza maga az ország, és ha igen büdös van, akkor bíz el kell a szellõztetést kezdeni, sõt ami a büdösséget okozza, azt meg kell szüntetni, méghozzá úgy, hogy aki büdös, az rendbe rakja magát, mert hanem úgy ki lesz rúgva, de még Szófiáról is. Ígéretnek is lehet venni, aki azt hiszi viccelek. A folyamat, tehát isten olyan, hogy ha megteszi mindenki azt, amit a folyamatban a dolga, akkor minden rendbe fog jönni. Aki meg nem teszi meg, attól el fogunk búcsúzni, és jó darabig nem fogunk vele találkozni, másként meghal valamilyen módon. Ami érdekes, azok, akik a folyamatot akadályozzák, tehát azoknak akik kiléptek a körbõl, és ártanak, lehetetlen helyzetbe hozzák õket, azokat figyelmeztetik, de ha nem használ a figyelmeztetés, vagy hamar kell közbelépni, akkor bíz szintén el fogunk búcsúzni ezen emberektõl, lényektõl. mint mondtam mindenkit figyelnek, semmit senki nem tud tenni, hogy arról ne tudnának. Ha kárt okoztál, akkor bíz gyorsan szüntesd meg a károkozást. Ne végy el senkitõl semmit,ne szüntess meg semmit senkinél, még ha a munkáltatód erre kötelez. Inkább hagyd ott a munkahelyed, ahogy többen ezt meg is teszik úgy, hogy nem is fogsz róla tudni, mert nem fogják ezt reklámozni, vagy másként mondják ezt el. Nem tudom, kinél mikor fog a folyamat megvalósulni, és azt sem tudom hogyan, de az biztos, hogy amíg pénz, pénzhelyettesítõt, pl bankkártyát használsz, addig reményed sincs arra, hogy változzon az életed, és soha nem leszel szabad. Polgárháborúval, szabadságharccal, szóval semmiféle harccal, még ha az a harc magaddal, vagy az éneddel történik, szóval még senki nem lett így soha szabad. Egyedül azzal tudsz szabad lenni, ha kilépsz a köreidbõl. Ha ismered a körosztót, akkor ezt is tudod.
#2 | kimi - 2017.02.27. 22:37:33
Igen!
"legszembetûnõbb: MAGISZTER"
Nekem is a "G" tûnt szembe legelõször. Legalább is, hogy mennyire hiányzik. Árpádnak is hiányozhatott Káin feleségének a születési anyakönyvi kivonata. A Verecke-büfé elõtt tilosban parkoló lováról készített videóképen látszik is ez a tanácstalanság.A körképen már a lengyel restaurátorok bevarták lú-cérnával.
#3 | Csicseri - 2017.03.26. 11:48:12
Nem hiányzik a "G" betû. Ott találod az "E" betûben, alul. Minden betû meg van. Árpádot sem minõsítheted, mert nem tudsz róla semmit. El ne felejtsd, fejedelem, kelár nem akárkibõl lehet, mert minden szkítának el kell õket fogadni. Ha szidsz bármelyik fejedelmet, kelárt, akkor bizony az õseidet is szidod, anyádat, atyádat, és biztos lehetsz, hogy valamit nagyon nem értesz. Aki az egyenes úton jár, aki a magjára figyel, és a magjára hallgat, ott nincs tévedés, csak a buták, az elméjük által gyártott gondolataikra figyelõk, a körben járók hiszik azt, hogy ezen emberek tévednek, mikor teszik a dolgukat.
Számomra Mátyás királyunk most a fontos. Õ volt az utolsó király az országban, mert utána más mindenki annyira lesüllyedt, hogy nem lehetett király senki. Trónbitorlók voltak, akik vagy behülyültek, vagy próbálták helyretenni magukat. Csak szabad embereknek lehet királya, akik kiléptek minden körükbõl, és az egyenes úton, a magjuk felé haladnak. Akik az egyenes uton haladnak azok a nemesek, mert a köreikbõl ki tudtak lépni, tehát nemet tudtak mondani mindazon cselekedeteknek, amik a körben tartották õket. A királyi szkíták azok, amik a magjukkal egységben vannak, így minden király, is egységben volt magával, magjával. Ezt úgyis mondhatod, hogy ismerte magát, tudta ki is valójában. Valójában ha törvényeket akarsz, akkor Mátyás király törvényei azok, amiket el fogadhatsz. Aki nem tudja, Mátyás király volt az utolsó szkíta kelár. Aki nem hiszi, az nézzen utána. Mikor megkoronázták Mátyást, az akkori pápa, köszöntõ levelében, Szkítia királyának nevezte Mátyást királyt. Aki ebbõl nem tudja, hogy Szkítia Kárpát-, vagy Karapát-medence területe, ahol a szkíták, másként az aszkéták, illetve karák élnek, az végképp nem tud magyarul. "a szkíta - a-szkéta", "kara - a kar - a kör" Igen már régóta olyan emberek is éltek a kárpát medencében, akik beléptek a körbe, és õk voltak a szolgák, a rabszolgák. Ilyen nem csak most, de régen is volt, hiszen tanultad, hogy volt rabszolgaság. Valójában már olyan 10-15 évezred óta van rabszolgaság, hol igen jelentõsen elterjedve, mint most, hol nem annyira elterjedve. A karapát azokról is szól, akik a rabszolgaságból, a köreikbõl ki tudtak lépni, tehát át tudtak lépni az egyenes útra. Valahogy most úgy érzem magam, mint amikor a falumban mondtam a postásnak, hogy Szkítiában él, és õ azt válaszolta, hogy tudja. Lassan minden magyarnak tudnia kell. Mátyás király óta kezdték magyaroknak nevezni a Szkítiában lévõket. A magyar meghatározás e mondatból következik: Van élet egy jó magyar. Ezt nevezem a hét fényességnek, és a pont, ami minden fényességet tartalmaz. "van él lét egy jó mag ár." Tehát a mag ár, a mag felismerése, és kiárasztása, a magyarok feladata. Aki Szkítiában magyar, annak ez még a feladata, tehát pluszfeladatot is vállalt. Annyira nem plusz feladat, mert Szófián, mindenkinek el kell ezt érni, tehát mindenkinek magyarrá kell válnia. Ezt látjátok, hogy mindenki nagyon szeretne magyar lenni. Az lesz magyar, aki kilép a köreibõl, végig megy az egyenes úton, és egy lesz a magjával, majd magjából a szeretetet ki is árasztja, ráadásul folyamatosan. Elmondani sokkal hosszabb, mint megtenni. Egy pillanat, míg megteszed. Aki kilép az egyenes útra, az nem vallásos. A vallás meghatározása, pontosan a diktatúra meghatározása is, mert e három dolgot megtalálod, akkor nem fogsz tévedni, diktatúrában él az a közösség: valló, vallomás, vallató. Ilyenkor az elme próbál kifogásokat, kitalációkat találni, gondolatokat gyártani. Ha ilyenkor keresed a kifogásokat, miért nem igaz, amit mondok, akkor bizony körben jársz. Láthattad, mikor valaki nem látta meg a "G" betût a Magiszter szóban, és már fûzte is tovább a hülyeséget. Ezzel nem minõsítek senkit, csak megállapítom, hogy még rabszolgát, tolvajt játszik, mert elcsalt egy betût maga elöl, de mondhatom azt, is, hogy gondolkodik, és a gondolataira figyel. Csak abból tudok kiindulni, amit valaki leírt, kimondott, és feltételezem róla, hogy ha ezt mondja, akkor ez szerint is cselekszik, vagyis cselt, éket vet a szik, a szkí ellen. Aki magára figyel, az nem tudja, hogy vannak gondolatai, csak az, aki az elméjére figyel. Az elme meg valójában létrehoz egy virtuális világot, amit sokféleképpen neveznek. Én, egó (Õ ég), különféle háromszögek (, ahol csak három pontot adnak meg), gondolati piramis, gondolati tetraéder, maja, örvény, dupla, tripla csavar, stb. Azért van ennyi neve, mert minden módszert amit kitalált az elme, másként neveztek el, így nem teljes a felsorolás. Amikor három szót adnak meg, pl Atya, fiú, szentlélek, akkor semmi mást nem tesznek, mint feldobnak három pontot a térben. E pontokat semmi nem köti össze, csak vannak. Most a képzeletedre bízzák, hogy kösd össze e pontokat. Mihelyt ezt megtetted, már bele is vittek, a vallás csapdájába, a képzelet csapdájába. Az életkép, és a képzelet nem ugyan az, pedig benne van a kép, és az élet mindkét szóban. Óriási a különbség e két szó között, ezért is lehet vele az embereket becsapni, aki nem érzékeli a különbséget. Az összes vallásnál e trükköt alkalmazzák, még akkor is, ha önként dalolva, fogadod el, vagyis vallomást teszel. A vallás is egy kör, mint látod, amibõl ki kell lépni, mert aki nem lép ki, az diktatúrában él, és természetesen pénzt is használ, tehát tolvaj is vagyis lop. Nem könnyû ezzel szembesülni, mert sokan elbagatelizálják, de ettõl függetlenül megteszik, és aki megteszi, az vallásos, és tolvaj.
#4 | Csicseri - 2017.04.15. 12:47:23
https://www.youtu...i3304CBeQM Ebben a videóban is látható, hogy mindig tovább kell lépni. A videó elején a térképre ráírtak két kört, és igaz is amit ezekrõl a körökrõl mondanak, de ugye erdély része a Kárpát medencének, tehát van egy nagyobb kör is, amiben mind a két kör benne van. Tovább kell lépni, mert pl el kell jutniodáig, hogy pénzt sem használhatsz. Nézd meg olyan családot, ahol nincs külön kassza, ott mindenki a családon belül ingyen dolgozik, és csak kifelé használnak pénzt. ami még fontos, hogy a világ, és magad érdekében egyáltalán nem fogsz tudni segíteni, ha nem szünteted meg a pénz
használatot teljesen. Ahol mindenki család tag, ott nincs szükség pénz használatra. Úgy lehet elsõ lépésben kiszûrni, hogy kiben bízhatsz, ki a család tagod, hogy aki egyáltalán nem használ pénzt. Aki csak egyetlen forintot átvesz, vagy átad, bármilyen formában, az nem tartozik a házba, tehát semmi közöd nincs hozzá. Késõbb jön be a többi körbõl való kilépés. Ilyen a vallás körébõl való kilépés. A fent említett videó, is azt mutatja, hogy aki tud, az nem lehet vallásos, de magában nagyon hisz. Ha vallásos lett volna, nem jutott volna el addig, amíg eljutott.
#5 | Csicseri - 2017.05.30. 10:35:49
Ha a magoddal meg van a kapcsolatod, de ha nincs meg, akkor is megteheted, hogy átéled úgy mint az életképet. Az életkép, nem ugyan az, mint a képzelet, képzelgés, függetlenül attól, hogy mindkettõben benne van a kép, és az élet, mégis óriási különbség van a kettõ szó között, a "z" betû miatt. Az életkép, ami a magod hatása, míg a képzelet az elméd hatása. Az dönti el, mikor melyik történik veled, hogy a magodra, vagy az elméd gondolataira figyelsz. Amikor a figyelmedet magadra helyezed, tehát a szív magasságában középen belül lévõ kapura, amiben a magod van, akkor lettél szabad ember. Amikor elkezdesz hallgatni magadra, a magodra, és a magod szerint teszed a dolgod, akkor kezded magad helyre rakni, tisztulni. Ekkor kezdesz kilépni a köreidbõl, és ekkor neveznek szkítának, aszkétának, mert rájössz, hogy milyen kevés kell az élethez, sõt ahogy a köreidbõl kilépsz, arra jössz rá, hogy egyre kevesebb anyagi dologra van szükséged a boldog élethez. Amikor egy területen sok szkíta, aszkéta él, akkor nevezik azt a területet Szkítiának, mint Mátyás kelár idejében. A szkítáknak mindig kelárjuk van. Az aszkéta így jelenti azt, hogy azon anyagi dolgok nem kellenek számára, amik egy körbe csábítanak. A körbõl való kilépés az, mikor nem teszed meg azt a folyamatot, ami a körben tart. Pl.: nem használsz pénzt, így ki tudsz lépni a pénz, a tolvajok körébõl. A kör, kor, kór, kér, kar, kár, akar, stb jellemzõje, hogy ha elindítod a körfolyamatot, akkor mindig ugyan oda érsz vissza, tehát nem értél el semmit, mert nem emelkedtél, de az elméd a gondolataid segítségével elhiteti veled, hogy emelkedtél, és persze a kör miatt azt is el fogja hitetni veled, hogy süllyedtél. Minden körbõrbõl amikor kilépsz, akkor jelentkezik a tapasztalat, ami lényegében az a tudás, ami segített a kör felismerésében, és a körbõl való kilépésben. minden körnek ezért más, és más a tapasztalata, és ezen tapasztalatok összekeverése is sok problémát tud okozni, mert nem lehet egy másik kör kilépésekor felhasználni. Valójában minden akadályod egy hiedelem, amit az elméd talált ki, mint a félelem, gyûlölet, stb. Tehát ha valakit gyûlölsz, vagy valakitõl félsz, akkor az azért van, mert az elméd gondolataira figyelsz, és nem érted mi is történik veled. Amint a magodra figyelsz, ezek megváltoznak, és rájössz, melyik kör mit okozott nálad. A teljes magértés akkor történik meg, mikor kilépsz a körbõl, tehát nem végzed azon tevékenységet ami a körben tartott. A beszélgetés az, amit ha nem megfelelõen végzel, okozhat számodra mindenféle problémát, persze, ha már nem a gondolataidra figyelsz, hanem magadra. A beszélgetés két mag között oda vissza történik, és ez mindig egyenes, két egyenes, mert magtól magig történik. Így beszélhetsz bármelyik sejteddel, bármelyik atommal, és mindenkivel, aminek magja van. Mivel a szikrád, ami a fejed közepén van a tobozmirigynél, az is a mag része, ezért fõleg ezzel azonosítod magad. Amikor minden körbõl kiléptél, akkor az egyenes úton haladsz, a körosztóban a kereszt egyik szárán, ami a maghoz vezet. A kereszt egyik szára, mint látható teljesen egyenes a magig, a középpontig, a kereszt metszéspontjáig, és nem kell más utat bejárnod, mert a kereszt többi szárán mások mennek, pl. a párod, asszonyod. A körosztó is pörög, így jön létre a tejútrendszer is, de a horoszkópos tudás is így jön létre, és ami a lényeges, az õsnyelv, a szótagnyelv, és a magyar nyelv is így jön létre. Amit általában a tudósok el szoktak követni hibát az értelmezésben az, hogy a kiejtés szerint csereberélgetik a mássalhangzókat, és így átverik magukat. Ha más mássalhangzóból épül fel a szó, szótag, akkor bizony az mást is fog jelenteni. A király, és a kelár mást jelent, és mikor megtudtam, hogy a tatárjáráskor még kelárnak nevezték az uralkodót, akkor jöttem rá, hogy nem mindegy mit mondunk az uralkodóra. A király jelentése körálló, vagyis aki a kör közepén áll, tehát körben van, mert a király is forog körben, csak kisebb a kör, úgy mint a nap a naprendszerben. Ezt mutatja az is, hogy vagy a királyon verik el a port, vagy a király veri el a népen a port, mondjuk a törvényeivel. A kelár jelentése az. hogy azt árasztja ki magából amire a közösségnek szüksége van, és független ez attól, hogy az az egyénnek jó, vagy sem. Ha úgy ítéled meg, hogy a kelár káros cselekedetet hajtott végre a közösség felé, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem érted a világot még, tehát olyan körben vagy, ami akadályozza a magértésed. Tehát bármi ami kívülrõl elér, azt be kell küldened a magodba, úgy hogy rád ne legyen hatással. Amit a szikrád kiad a környezeted felé, azt fogod a magodból visszakapni, ha az beküldte a magjába azt amit a szikrád kiadott. Nem mindegy mit ad ki a szikrád, és ezért fontos, hogy a szikrád figyelme mire irányul. A magodat felfoghatod annak az egységnek is amiben minden maggal rendelkezõ élõlény, benne van, de felfoghatod úgy is, hogy ami valójában vagy, mikor az egységben vagy. Mikor az egyenes úton elértél a magig, és egyesültél a magoddal, akkor lépsz be az egységbe, akkor válsz krisztussá, mesterré, magyarrá. Amikor bizonyos helyzetben rövid idõre képes vagy krisztussá válni, akkor érzed azt, hogy magyar vagy. ilyen eset, mikor nagyon szereted a gyermeked, vagy épp létrehozol valamit, amibe a szereteted rakod bele, de mikor a kerteden végigmész, és árasztod ki magadból a szereteted, akkor is magyarnak érzed magad. Mint látható, mind a szkíta, mind a magyar egy létállapot, egy tevékenység, egy folyamat, és aki ezt elérte, fajtól, néptõl függetlenül, az szkítává, magyarrá válik. Ezért van, hogy a magyarok nem csak egyetlen nép tagjai, tehát több népbõl, fajból tevõdnek össze a magyarok, így válik minden nép, faj egyetlen néppé fajjá. Ez olyan minõség, hogy bármilyen faj testét fel tudod venni, ezért lehetsz egy faj tagja is. Magyarrá tehát akkor válsz, mikor a gömböcöt, kilyukasztod, az összes körbõl kiléptél, tehát kelár szkítává válsz, és akadálytalanul árasztod magad ki. Az életfa szimbólumot is tevékenyen használjuk. az életfa törzse a tested. A törzselágazása, amibõl lesz a korona, a korona csakra. A törzs elágazása, amibõl lesz a gyökér, az a gyökér csakra. A magodból az energia, bemegy a szívbe, és a szívedben ez az energia kétfelé válik. Az egyik energia ág megy a korona csakrádon kifelé minden lényhez, míg a másik ága megy a gyökércsakrádon minden lényhez. A lények e két energiát felfogják, és maradék nélkül beküldik a szívükbe, és a szívük egyesíti ezt a két energiát, és ez az egyesített energia megy a magjukba be, amit meg fogsz kapni, mert ezt fogod kiárasztani. Ha semmit senki nem tartott meg, és a szíved is tiszta, akkor nem változik meg az energia, nem keletkezik zavar benne, nem raktározod el magadnak, és ekkor azt tudod, hogy aki maradéktalanul visszaküldte az energiádat, az rendben van, és nincs vele semmi gond, tehát teljes mértékben megbízhatsz benne. Ha nem küldte vissza az energiáidat, akkor bizony nem lehet megbízni benne, és a vissza nem küldött energia benne kárt , kórt, kort, stb fog okozni. Amint a magában tartott energiát visszaküldi, megint rendbe lesz. A mag azért fontos, mert a magnak egy feltranszformáló ereje is van, és ha beküldöd a magba az energiát maradék nélkül, akkor ezzel az illetõnek emeled, vagy süllyeszted a létállapotát. Ha az illetõ szeretetet küldött neked, akkor emelni fogod a létállapotát, míg ha ártó energiákat küld neked, akkor csökkented a létállapotát, mivel azt kapja vissza, amit kiadott. ezért nem tarthatsz meg semmilyen energiát, mit kívülrõl kapsz. Pl.: Ha jó a tested, akkor minden bevitt anyag távozni is fog belõled az utolsó atomig, mert ha nem meg fog betegíteni, ami nem távozik a testedbõl. Amikor ezt eléred, nem lesz ételre szükséged, de nem is kell lecserélned a tested, tehát nem halsz meg. Krisztus állapotban, nem lesznek csakráid, mert az egész lényed, az egész tested egyetlen csakraként létezik, és e csakra rendelkezik minden tulajdonsággal, de így is nevezhetem az egység megélését. Mindenki eldöntheti, hogy magyar e, vagy még nem érte el, de voltak pillanatai, mikor magyar volt. Ahhoz, hogy magyar lehess, elõször szkítává kell válj, tehát a magoddal meg kell lenni a kapcsolatodnak, és el kell kezdened kilépni a köreidbõl. amint ezt többen elérték, a kelár is meg fog jelenni, és Szkítiában úgy tevékenykedünk, hogy mindenki magára hallgat, és nem parancsol neki senki. Csak ilyen emberekkel lehet együtt tevékenykedni. Rabszolgákkal, akik az elméjükre figyelnek, és mindig a külsõ parancsra végzik a tevékenységüket, nem lehet együtt dolgozni, és ezeknek királyuk, miniszter elnökük, kormányfõjük van. A magba való beküldéssel, bármilyen hatástól megszabadulsz, mert nem tartasz meg semmit magadnak. Minden élethelyzetet be kell addig küldeni magadba, míg bármilyen kellemetlen érzésed van a helyzettel kapcsolatban, és természetesen az érzelmeidet, érzéseidet is be kell küldeni a magba. Ha tökéletesen mindent beküldtél, akkor nem marad benned semmilyen kellemetlen érzés, és ekkor a nyugalom állapotába kerülsz. még a deviza hiteles hülyeséget is be kell maradéktalanul a magodba küldeni, és meg fog szûnni a problémád. ha beküldted a magodba, akkor az illetõ úgy kapja vissza nagyobb energiával hogy vagy helyre teszi magát, vagy elszenvedi, az okozott kárt. ezáltal meg tudod változtatni a másikat, ha persze, magadat is megváltoztatod azzal, hogy a magodba mindent beküldtél, tehát úgy beszélgetsz a másik emberrel lénnyel, hogy megtudod, van e gondja, és ekkor segítesz neki, vagy nincs semmi gond vele, és ekkor emelitek egymást. Csak közösségben lehet ezt megtenni, mert tényleg egyedül nem megy.
Hozzszls kldse
Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Könyv beszerzése
Januártól a könyv, itt rendelhetõ meg!
Kattints az alábbi képen a könyvre!