Talpam alatt
rta: kimi - Dtum: 2010.08.08. 18:58:00
A szerzõdések erkölcsi értéktelenítése csakis a hatalom érdeke lehet. Az a polgár aki kiszolgáltatott fél ként, a jogi úton sem várhat megoldást, erõszakhoz kénytelen folyamodni. Az terrorizálható polgárság megint a hatalmi érdekeket szolgálja.
A közvagyon elleni bûncselekmények mindig a hatalom, vagy hatalom közeli elittel állnak összefüggésbe. A vagyon hiánya kihat az egész nemzet fejlõdésére. A felelõsségre vonás hiánya visszahat a nemzet erkölcsi züllésére, annak közvetlen okozója.
Teljes hr
A szerzõdések erkölcsi értéktelenítése csakis a hatalom érdeke lehet. Az a polgár aki kiszolgáltatott fél ként, a jogi úton sem várhat megoldást, erõszakhoz kénytelen folyamodni. Az terrorizálható polgárság megint a hatalmi érdekeket szolgálja.
A közvagyon elleni bûncselekmények mindig a hatalom, vagy hatalom közeli elittel állnak összefüggésbe. A vagyon hiánya kihat az egész nemzet fejlõdésére. A felelõsségre vonás hiánya visszahat a nemzet erkölcsi züllésére, annak közvetlen okozója.

Az önrendelkezés hiánya a felelõtlenséget, a döntésképtelenséget eredményezi. Az oktatás iránya rámutat a célra. A generációk egymáshoz való viszonya határozza meg a nemzet erejét, a védekezési képességét. A gazdasági támadások, csakis a mûveltség fokozásával védhetõk. A belsõ erõk által végrehajtott mûveltség csökkentõ intézkedések, nyilvánvalóan külföldi érdekeket szolgálnak.
Ezek a hazaárulás rejtett formái.

Meghallgatom!