Pszichológiai szakvélemény
Írta: Pitkin - Dátum: 2012.01.20. 22:32:49
Pszichológiai szakvélemény

Kiss Imre (Mány Alsóörs 3594/1) a Polgári Jogokat Pártolók egyesületének elnökének felkérésére, A vélelmezhetően bűncselekményből származó teherautó papírjait a Bicskei Okmányiroda, a Bicskei Rendőrség és a Bicskei Bíróság /Aporfi Márta bírónő/ közreműködésével az évek óta ellene eljáró hatóság által keletkeztetett határozatokat, iratokat, azok tartalmi következtetéseit megvizsgálva, és az érintett Kiss Imre személyes vizsgálata, explorációja alapján a következő konklúziót vontam le, melyet az eljáró hatóságok figyelmébe, annak megfontolására és szellemében történő eljárásra erősen javasoltnak tartok.
Teljes hír
Pszichológiai szakvélemény

Kiss Imre (Mány Alsóörs 3594/1) a Polgári Jogokat Pártolók egyesületének elnökének felkérésére, A vélelmezhetően bűncselekményből származó teherautó papírjait a Bicskei Okmányiroda, a Bicskei Rendőrség és a Bicskei Bíróság /Aporfi Márta bírónő/ közreműködésével az évek óta ellene eljáró hatóság által keletkeztetett határozatokat, iratokat, azok tartalmi következtetéseit megvizsgálva, és az érintett Kiss Imre személyes vizsgálata, explorációja alapján a következő konklúziót vontam le, melyet az eljáró hatóságok figyelmébe, annak megfontolására és szellemében történő eljárásra erősen javasoltnak tartok.

Egy bizonyíthatóan bűnpártolással alaposan gyanúsítható bíró, bíró(nő), bíróság, ügyész(nő), ügyészség, rendőr(nő), rendőrség, amely a fellelt iratok, tanúbeszámolók és a csak a mostanában a hivatalos médiában közzétett, büntetőjogilag és morálisan is társadalmilag elítélt módon eljáró "hatóság" , amely törvényileg kötelezett az állampolgár védelmére és kötelezett a törvényalkotó által deklarált jogi normák betartására, de erről folyamatosan, személyhez kötötten és önhibájából nem csak elmulasztani látszik, hanem mintegy tüntetőleg és erőszakosan visszaél hatalmával, a jogtalanság érzésével a hatóság előtt szerepeltetett , az igazáért, az Igazságért kiálló személlyel szemben nem élvez sem pszichológiai, sem morális elsőbbséget, így el sem várhatja azt a tiszteletet azoktól akiket nyilvánvalóan alapjogaikban sértő, kárt okozó, életét veszélyeztető, megtévesztő, manipulatív szándékkal erre kötelezni szándékozik.

Pszichológiai értelemben a realitást élő ember a dolgokat a nevükön nevezi és egy számára az évek tapasztalati tényein alapuló, bizonyossággal megélt, a jelen jogszabályokban foglaltak szerinti kategória alapján nevezett bűnözőt csakis cinikus hangsúllyal szólít "uramnak", "hölgyemnek" és illeti "tisztelt" jelzővel. Számos esetben igazolhatóan bebizonyosodott, hogy az eljáró ügyész-rendőr-bíró..., aki a hatóságot képviseli, valójában bűnöző, aki maffiatevékenységet folytat, s jelen állapotában, szociálpszichológiai aspektusból nézve ott tartunk, hogy jogosan tételezzük fel, hogy a velünk szemben álló (még véletlenül sem mellettünk) hatalmi ágazati képviselő, "igazságszolgáltatási bérmunkás" azért lehet még a posztján, mert valójában a tisztességre alkalmatlanná vált.

Kiss Imre részéről, az ügyeinek vitele, abban történt bizonyított jogtalanságok, törvénysértések és életét veszélyeztető beavatkozások jogos önvédelmi reakcióképpen a helyzet átértékelését eredményezték, "ad esse ad posse".

A fenti következtetés érvényes mind a Bicskei Városi Bíróságon P.20155/2010 szám alatt folyamatban lévő eljárás és a KF. 6057/2011/2. számú határozatában utal rágalmazás bűnügy 911/2011 Főügyészségi nyomozás esetére is.

Praxisomból adódóan az utóbbi időben sokszor szembesülök a "hatóság" számára kellemetlen igazság elkendőzésének azon módjával, hogy a panaszost és azon személyeket, akik valójában éppen a hatóság tehetetlensége és/vagy telhetetlensége okán elkezdték éppen a hatóság által el nem végzett, de hivatalosan ezért járandósággal- sokszor busás jövedelmekkel- honorált - gyakran bűnszövetkezetben elkövetettnek aposztrofált- tevékenyég saját kézbe vételét és szembe úszva az árral, néhányan nem hajlandóak megalkudva öngyilkosok és betegségben elhalálozottak lenni, vagy csak egyszerűen belefáradtan és megkeseredetten visszavonulót fújni, hanem képesek emberfeletti erővel, a maffia-vádakkal sokszor jogosan illetett hatóság érdekeivel ellentétesen küzdeni önmaguk és ezáltal a köz érdekét képviselni, és ezért őket a korábbi koncepciós megoldások mintájára, eléggé el nem ítélhető módon éppen a "hatóság" igyekszik pszichológiailag beszámíthatatlannak nyilvánítani.

Adott esetben azonban szó sincs Kiss Imre "perlekedési tébolyáról", mikor dokumentálva van minden mozzanata a vele szemben eljáró hatóság törvényszegéseinek, amelyekbe ő - jogosan - nem akar és nem is képes belenyugodni.

Paradox módon éppen a bíróval /Aporfi Márta bírónő/ kapcsolatban merülhet fel ilyen kétely, aki az adatokból egyértelműen felsejlő bűnpártolást támogatja tevékenységével és valószínűleg pszichológiai alkalmassága megkérdőjelezhető erre a posztra (is). Nem kizárt, hogy a törvényileg elrendelt pszichológiai alkalmassági vizsgálaton éppen a bíró mutatkozna alkalmatlannak a munkájára, már feltételezve, hogy egyáltalán rendelkezik ilyen vizsgálattal visszamenőleg, ami ugye az alkalmazásának is eredendően feltétele kellett, hogy legyen.

Kiss Imre személyiségére és az általa képviselet ügyek társadalmi jelentőségére, köz - és nemzetbiztonságra való közvetlen társadalmi jelentőségük tekintetében erősen javaslom az ügyeinek tüzetes és pártosság-mentes elbírálását (ha ez lehetséges volna).

A tények amellett szólnak, hogy a rendszer, amelyet a hatóság a megismert módon akar védelmezni, a jelenlegi tünetek szerint sem tartható tovább. Pszichológiai értelemben nyilvánvalóvá vált módon hazug és amorális elemek vették át fölötte az uralmat. Aki ezt nem látja, nem érzi át és "hatóságként" lép fel azokkal szemben, akik ezt látják és a köz érdekében áldozatot hozva védelmezik az igazságosság még megmaradt erényeit, azok pszichológiai alkalmassága a munkakörük betöltésére, döntési helyzetükre és kényszerítő eszközökkel való rendelkezésükre tekintettel fokozott vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze.

Tapasztalatom szerint, a feltárt ügyek tekintetében és azokból levont konzekvenciák tükrében Kiss Imre jóhiszeműen, messze az emberi értékeket képviselve, tőle nem is elvárható módon türelmes és illedelmes az eljáró hatósággal szemben. Pszichológiai értelemben magatartása adekvát, gondolkodása szokatlan ám logikus és érthető elemek eredetiségére utalnak, amely a gondolkodáshoz nem szokott, vagy arról leszoktatott elméket nagy próbának vetheti alá.

Szigetszentmiklós, 2012.01.12.

Posta Imre
Klinikai és munkalélektani szakpszichológus