"Itt a levél, ott a levél, hol a levél?"
rta: kimi - Dtum: 2010.08.10. 23:13:00
Tisztelt Hivatal!

Kérem, a hatóságot postai küldeményeim ellen elkövetett bûncselekmények kivizsgálását végezze el, és a felelõsségre vonás érdekében büntetõ eljárást indítson. Kártérítésemre vonatkozóan járjon el, a megfelelõ bíróságok felé.

Mellékelt dokumentumokból kitûnik, a postai vélelmezésre épülõ bûncselekmények rendszeressé váltak környezetemben. Ezzel kapcsolatos beadványaim 2006.-óta folyamatosak. Az ötödik évet érintõ cselekménysorozat elég adatot szolgáltat arra, hogy az összefüggéseket feltárhassam.
Teljes hr
Tisztelt Hivatal!

Kérem, a hatóságot postai küldeményeim ellen elkövetett bûncselekmények kivizsgálását végezze el, és a felelõsségre vonás érdekében büntetõ eljárást indítson. Kártérítésemre vonatkozóan járjon el, a megfelelõ bíróságok felé.

Mellékelt dokumentumokból kitûnik, a postai vélelmezésre épülõ bûncselekmények rendszeressé váltak környezetemben. Ezzel kapcsolatos beadványaim 2006.-óta folyamatosak. Az ötödik évet érintõ cselekménysorozat elég adatot szolgáltat arra, hogy az összefüggéseket feltárhassam.
Az adatbázis-kezelõk, és a szolgáltatók okiratokat, közokiratokat hamisítanak, melyeket postai csalásokkal addig tartanak elérhetetlen állapotban, míg a csalás el nem évül. /Bicskei Okmányiroda- Járfásné, BRJ 008/
Az így keletkeztetett helyzetben az áldozatnak semmilyen törvényes joga nincsen, mivel a végrehajtást nem függeszti fel a jogorvoslati eljárás sem. /Széfvári Bírósági tárgyalás 2007, vagy 2008 márc 29.Tetszés szerint, mivel az idézéstõl a jegyzéken, az ítéleten keresztül minden hamis./
A HATÓSÁGI BÛNÖZÕK a közremûködési díjukat egymásután beszedik az áldozattól. A rendõrség büntet, vagy rabol, a posta pénzküldeményt tüntet el, az adóügy illetéket szab ki.
Mindezekrõl okirati bizonyítékok állnak rendelkezésemre.
A kirabolható állampolgárokat az adóügy FIGYELÉSI KÉPERNYÕ-je különbözteti meg: INTHETÕ, vagy nem INTHETÕ kategóriával.

Ez a demokratikus rendszer a szolgáltatók körében is népszerû. Fejér-megye Közigazgatási Hivatal vezetõje GELENCSÉR JÓZSEF, bírósági kollégium vezetõje GELENCSÉR JÓZSEF-né,E-ON területi igazgatója GELENCSÉR LAJOS.
Nincsen olyan közokiratom, igazolványom, ami ne lenne meghamisítva. Nincsen olyan beadványom, feljelentésem, amit elfogadott volna a rendõrség, ügyészség, vagy bíróság.

MINDEN PAPÍROM MEGHAMISÍTVA

EGYETLEN ÜGYEM SEM TÁRGYALVA soha

2009 szeptemberi áramszámlámhoz kettõ csekket csatol az E-ON, mert a posta elköltözött jelzést tett a küldeményemre. EZ KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS. Felszólítom õket, hogy a postával tisztázzák.
Az E-on tatabányai irodájában hangfelvételt készítettem az elõadóval folytatott beszélgetésrõl, mivel tisztában voltam a postai hivatkozás céljával. Ezen a felvételen a visszaküldött küldemények többes számban szerepelnek. A bûncselekmény elõkészítésében a helyi rendõrség, és ügyészség is részt vállal, mikor az alaphamisításra tett feljelentésemet elutasítja. A hamis tartalmú csekkek összegei, a pénz útjának követése, ellenõrizhetetlenek a polgárok számára. A bûnrészesek kifizetését nem tudjuk bizonyítani. A bûnrészes rendõrök, és ügyészek a posta bûncselekményeit fedezik. /Pénzküldeményem nyomtalanul eltûnt 2008 õszén/
Az E-ON rendõrségi fedezettel garázdálkodhat a magánterületemen, majd minden jogalap nélkül a tulajdonomat elszállítják. Ez RABLÁS, melynek elõkészítésében a posta is közremûködik.

A mûködési elv, a bûncselekmények szisztémája mindig érinti a postát. A törvények egyre inkább kiszolgálják ezt a szisztémát. / Ha az AJÁNLOTT küldemény bedobható, akkor be se dobhatóan ellenõrizhetetlen, az állandó lakóhely nem harmonizál a postai kézbesítéssel, a hatósági eljárásba egy ellenõrizhetetlen, felelõsségre vonhatatlan személy van iktatva, akinek a közokirat hamisítására a posta munkahiba jelzõt tesz, és a becsapott polgár házát végrehajtják. Egyesületem rövid tevékenysége alatt feltárt HATÓSÁGI BÛNCSELEKMÉNYek arra engednek következtetni, hogy a hivatalok egy központi elv alapján a magyar polgár vagyonának megszerzésére törekednek.
A bûncselekmények fajtája, és azok feltûnési ideje azonosak. A beadványokat elutasító válaszok, hasonló stílusban hamisítják meg a beadvány tartalmát. A postai tévedésnek beállított cselekmények ugyanilyen precizitással mûködnek, ami annyit jelent, hogy a rendszer részei.
Állításom csak a saját ügyemmel kívánom alátámasztani, az ügy szétesésének elkerülése végett.
Amennyiben egy átfogó vizsgálathoz hozzájárulhatok, természetesen állok rendelkezésükre.

Tisztelettel Kiss Imre a hunpjp elnöke.

Mány Alsóörs 2010. 08. 10.