Tisztelt Miniszter Úr!
Írta: kimi - Dátum: 2010.10.07. 11:11:43
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Budapest
H-1055
Kossuth Lajos tér 4.
Tel.: +36-1-79-51-300

Levelezési cím/mailing address:
1363 Budapest, Pf. 54.
ugyfelszolgalat@irm.gov.hu

Tisztelt Miniszter Úr!

Okirati bizonyítékokra épített vádammal azért vagyok kénytelen Önt megkeresni, mert a kérdéses bűncselekményben, alacsonyabb szinten mindenhol elutasítottak. Vörös Edit (Link1a, Link1b) például azzal az indokkal, hogy Ő nem érti, a bűnelkövetőnek mi az érdeke. Szabadfi Árpád (Link2) dandártábornagy felszólított, megfenyegetett, hogy másítsam meg a feljelentésem.
Teljes hír
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Budapest
H-1055
Kossuth Lajos tér 4.
Tel.: +36-1-79-51-300

Levelezési cím/mailing address:
1363 Budapest, Pf. 54.
ugyfelszolgalat@irm.gov.hu

Tisztelt Miniszter Úr!

Okirati bizonyítékokra épített vádammal azért vagyok kénytelen Önt megkeresni, mert a kérdéses bűncselekményben, alacsonyabb szinten mindenhol elutasítottak. Vörös Edit (Link1a, Link1b) például azzal az indokkal, hogy Ő nem érti, a bűnelkövetőnek mi az érdeke. Szabadfi Árpád (Link2) dandártábornagy felszólított, megfenyegetett, hogy másítsam meg a feljelentésem.

Hangsúlyozom, minden állításom a hatóságtól származó okirattal tudom bizonyítani.
INTHETŐ állampolgárként megkülönböztetett személy vagyok az Adóügy „figyelési képernyőjén” (Link3). Ez a dokumentum szolgált egyedüli alapként ahhoz a fantomtárgyaláshoz, melynek hamisított iratai egy rablást készítettek elő. A Fejér-megyei Bíróság bírónője Müllerné Hradszki Erzsébet védekezésre képtelen helyzetbe hozott az IDÉZÉS meghamisításával (Link4). A TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (Link5) szintén hamis, az iroda nem tart nyilván ügyet (Link6). A hamisított postai tértivevényekkel (Link7a, Link7b, Link7c, Link7d) jogerőre emelt hamis tartalmú FIZETÉSI MEGHAGYÁS (Link8a, Link8b), egy BICSKEI RENDŐRÖK segítségével végrehajtott AUTÓLOPÁS-t fedezett. A bíróságról származó dokumentum ellenére, /mely igazolja, hogy hamisak a tárgyalási jegyzőkönyvek/ sem az OIT, sem a RENDŐRSÉG, sem az ügyészségek nem tettek semmit. Az ügy 49344/007 számon nyilvántartott Strasbourgban.
A szóban forgó összeg nem adhat okot ennyi jól fizetett hatósági bűnözőnek, hogy kockázatos okirat hamisítást vállaljon. Mivel az ügy jelenleg is jogtalan helyzetben áll, a hatóság által elutasított felülvizsgálatot elvégeztem saját hatáskörben. Ennek eredménye megmagyarázza a magas beosztású, hatósági személyek tevékeny jelenlétét a bűncselekményekben.

ÜGYEM BIZONYÍTJA : A HAMISÍTOTT TÁRGYALÁS NEM KELL, HOGY JEGYEZVE LEGYEN A BÍRÓSÁGON. AZ ÍTÉLETBEN SZEREPLŐ SZÁMLASZÁMOT A KÖTELEZETTNEK NINCS MÓDJA ELLENŐRIZNI. BÍRÓSÁGI RABLÁS.

A szervezett bűnözés elemei kimutathatók a magyar hatósági bűnözés rendszerében is.
A megfigyelést az Adóügy végzi: figyelési képernyő
Az előkészítést a tértivevények meghamisításával a posta,
a megfélemlítést a bírságokkal az okmányiroda,
Az ember megfélemlítését a rendőrség végzi.

EZEN A MÓDON NÉGY ÉVIG TARTJÁK TÁVOL A KISZEMELT PRÉDÁT A SAJÁT ÜGYÉTŐL.

A polgárság rablásából származó bevétel igen jelentős összeg. A fenti módszerrel végrehajtott ingatlanok száma, csak lakókörzetemben, az elmúlt öt év tekintetében, meghaladja a százat.

A bíró a paranoid, üldözési mániás tünetektől, az agresszív, megalomán viselkedésig bármit produkálhat. A jelenlegi „jogrend”a törvénytelenségek teljes repertoárját engedélyezi a bírónak.
A rablásért feljelentett bíró, a saját rablását tárgyalta 2007-ben.
Pesti Ítélőtábla nem minősíti kizárásra alkalmas komoly cselekménynek a bíróság okirat hamisítását, és a rablást. A fellebbezés ugyanabba a bűnelkövetői körbe juttatja vissza a fellebbezőt. Az eljárás alatt, végig megfigyelhető az azonos szisztéma szerint működő hatósági bűnözők tevékenysége.

EGYETLEN BEADVÁNYOMRA SEM KAPTAM VÁLASZT. A VÁLASZOK A BEADVÁNYOMTÓL FÜGGETLEN TARTALMAT MUTATNAK. A TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK EGYÉRTELMŰEN AZ ÜGY ÖSSZEZAVARÁSÁT SZOLGÁLJÁK.

A hatóságok üzleti kapcsolatban állnak szolgáltatókkal. Bizonyítékaim csak az E-on, és a posta vonatkozásában vannak, de a bűncselekmények jellege, és a bíróság hozzáállása más szolgáltatók bevonására is engednek következtetni.

A TÖRVÉNYTELEN SZÁMLÁZÁSOK A BÍRÓSÁGON VÉDELMET KAPNAK.

A bicskei bíróságnak az ítélethozatalhoz nem volt szüksége eredeti okiratokra, holott beadványomban csak ezeket hiányoltam. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyolcadik levelében jutott arra a szintre, hogy megkérdezze, miről levelezünk.

A JOGAIÉRT KÜZDŐ EMBERT, A TÖRVÉNYT, MORÁLT, JÓZAN ÉSZT NEM ISMERŐ BÍRÓ, HATALMÁVAL VISSZAÉLVE, ELMEBETEGGÉ NYILVÁNÍTTATJA VIZSGÁLAT NÉLKÜL. AZ ELMESZAKÉRTŐ MEG IS TESZI, VIZSGÁLAT NÉLKÜL TÖNKRETESZ EGY EMBERT, ÉS ORVOS KÉNT ÍR ALÁ EZUTÁN IS.


A bűnözés technikája, és felbukkanási ideje megegyezik a Kárpát-medence magyarok lakta területén. Külföldi irányítottságra utal, és a nemzet elleni tevékenységre.

AZ ÜGYEMBEN ELJÁRÓ, ILLETVE ARRÓL ÉRTESÜLŐ VALAMENNYI HATÓSÁGI SZEMÉLY BŰNRÉSZES AZ ELLENEM ELKÖVETETT VALAMENNYI BŰNCSELEKMÉNYBEN.

Ha Urbán ügyész úr nem nyilvánítja jogellenesnek a letartóztatásomat, akkor valószínű nekem sem kellett volna elmeorvosi vizsgálatra mennem. Így viszont a mindenéből kivetkőzött bűnözői társaság szabadon próbálgathat rajtam mindenféle jogtiprást, félemlítést. A lehetetlenné tételem, már az életveszélyesség határán van. A rendőrség elrabolta a téli tüzelő beszerzéséhez szükséges eszközeimet, a letartóztatásom hírére üzletfeleim elpártoltak. A villanyáram kikapcsolásával a kapcsolatteremtés költsége ezerszeresére nőtt. A környezetem hatósági személyei, nyíltan személyem elleni viselkedése, megalapozza a jogos ÖNVÉDELMET.


Mindezekre tekintettel sürgős, teljes körű vizsgálatot kérek ügyemben. A mellékelt listán szereplő valamennyi személy érintett, kérem a távoltartásukról gondoskodni szíveskedjék!

Mány Alsóörs, 2010. október 15.
Kiss Imre
hunpjp Egyesület Elnöke

Linkek listája:
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/1a veres.jpg: LINK1a
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/1b veres.jpg: LINK1b
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/2 szabadfi.JPG: LINK2
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/3 Informacios kepernyo.pdf: LINK3
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/4 idezes.jpg: LINK4
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/5 targyalasi jegyzek.jpg: LINK5
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/6 feljegyzes.jpg: LINK6
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/7a boritek.jpg: LINK7a
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/7b tertiveveny.jpg: LINK7b
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/7c tertiveveny.jpg: LINK7c
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/7d tertiveveny.JPG: LINK7d
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/8a fmh.JPG: LINK8a
http://hunpjp.com/images/news/rendszer/8b fmh.JPG: LINK8b