Sokezeréves összefüggés.
Írta: kimi - Dátum: 2010.10.20. 19:06:00
Tisztelt Miniszter Úr!

A mellékelt "fellebbezés" rámutat arra a minőségtelenségre, melyet a jelenlegi bírói gyakorlat eredményezett.
A munkájukat tisztességesen végző, becsületes igazságügyi dolgozók rangjának megvédése érdekében kérem soron kívüli vizsgálat elrendelését.

A szólás szabadságában főműsoridőben leadott riport nyilvánvalóvá teszi a bűncselekmények elkövetőinek személyét, szándékát, technikáját. A BŰNSZÖVETSÉG 2002 év óta, személyem ellen elkövetett cselekményeinek leplezése érdekében a fellebbezésben hivatkozott tárgyalásból lemérhető módon, rabol, fenyeget mai napig.
Teljes hír
Levelezési cím/mailing address:
1363 Budapest, Pf. 54.
ugyfelszolgalat@irm.gov.hu

Tisztelt Miniszter Úr!

A mellékelt "fellebbezés" rámutat arra a minőségtelenségre, melyet a jelenlegi bírói gyakorlat eredményezett.
A munkájukat tisztességesen végző, becsületes igazságügyi dolgozók rangjának megvédése érdekében kérem soron kívüli vizsgálat elrendelését.

A szólás szabadságában főműsoridőben leadott riport nyilvánvalóvá teszi a bűncselekmények elkövetőinek személyét, szándékát, technikáját. A BŰNSZÖVETSÉG 2002 év óta, személyem ellen elkövetett cselekményeinek leplezése érdekében a fellebbezésben hivatkozott tárgyalásból lemérhető módon, rabol, fenyeget mai napig.

A Közigazgatást, Bíróságot, energiát Fejér-megye területén Gelencsér nevű emberek "igazgatják" egyaránt. Működési sémájuk szerint a postai vélelmezést beállító bűncselekménnyel alapoznak meg egy hatósági eljárást. A tévedésnek beállított közokirathamisításokra a működési területükön túl sem lehet jogorvoslatot nyerni. Egyesületem szoros kapcsolatban van a Tempó párttal, a Banki Károsultak egyesületével, az egyre szélesebb körben publikáló Merész Elek kapitánysággal. Adatbázisaink összevetésének eredménye ként kirajzolódik egy országos fosztogatási rendszer, melyet a hatóságok tartanak fent, és védenek egyszerre. A nemzeti vagyon elleni bűncselekmények ezzel a védőhálóval fedett területen, és személyek által zajlanak. A gázvagyonunk, a termál hőnk kifosztása ebben a pillanatban is folyamatos. A móri bankiadat- behatolás, és a kolontári templom-domb szemtanuk nélküli kifosztása, ugyanazzal a véres-vörös figyelemeltereléssel történt.

A Kali-medencén áthaladó Ley vonal, KÁL-on t ÖR= KOLONTÁR a világ kultúrájának alapját bizonyítja. A Gyenesről induló GENES= genes = GENEZIS olyan geológiai bizonyíték amely az Ószövetség állításait dönti meg. Kolontár elleni bűncselekmények ennek tükrében értékelendőek.
Tartalmának megfelelően kérem FELJELENTÉS ként kezelni beadványomat.

Tisztelettel Kiss Imre a hunpjp egyesület elnöke