Ezeréves téma
Írta: kimi - Dátum: 2017.02.23. 20:50:54
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának időrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak.
Teljes hír
Hallgatlak benneteket telefonon, videókon, gyűléseken, találkozásokkor. Az értelem hangjai kihallatszanak a baromfiudvar hangzavarából. Nem várható el senkitől, hogy filozófiai alapokra emelje azt a hétköznapi emberi véleményét, ami az őt körülvevő világról szól. Azt viszont igenis elvárom, hogy ha valaki országos ügyekről akar beszélgetni, akkor legalább a témával kapcsolatos fogalmakat tisztázza önmagával. A partnereket minősíti, hogy előzetesen egyeztetnek-e.
Ország
Nemzet
Állam
Súlyos kérdés, hogy a fogalmak kialakulásának időrendjét tudjuk-e kezelni? István szentem alapított államot? A nem tudni mikor született kicsi Vajk tehette csak. Annyira idegen tőle az István név, hogy az aláírása ként emlegetett betűépítmény nem is tartalmaz „Á”, és „N” betűket.Hol élt a kicsi Vajk? Államban biztosan nem.

Ország szavunk eredét itt, és most nem feszegetem, de tényként kell kezelnünk, hogy gazdasági egységet alkotó területet fejez ki.

A Nemzet fogalma adja fel a legnehezebb leckét. Rengeteg objektum támasztja alá, de mégis csak a véleményem, hogy a gazdasági cél megvalósítására szövetkező emberek csoportja a nemzet.

Ebből a köd előttem, Vajk mögöttem helyzetből rajzolódik ki egyszer csak egy Állam. A régi összeroskadt. Körrováson atrosk ugyan, de ezer év nemzeti kultúra ellen dolgozó terrorizmus megtette a hatását, és az MTA által is elfogadott 800 ezer éves K.árpát-medencei kultúrát az illékony etruszk-oknak tudjuk be.
Pós-on kellett bizonyítanunk, hogy 907-ben a nyugati fosztogató horda, még alkalmatlan a vezető szerep átvételére. Ugorjunk egy ezrest, ne feszegessük azt a zseniális pár évet, ami alatt egy kiskölök lefuttatja az Államalapító projektet! Nyakunkba szakad egy ALAPTÖRVÉNY. Alkotmányozni kívánt a Nemzet, de attól, hogy Kövér, és Smith urak vallásszabadságra köteleztek a kedv elszállt. Annak ellenére köteleznek Szent István királyunk elévülhetetlen érdemeinek tiszteletére, hogy az archeológia tudományának művelésével az MTA-t bízzák meg.
Jogintézményekhez ragaszkodva ebből nincs kiút. Teljesen mindegy, hogy a korlátok között milyen alkotmányra, szokásjogra hivatkozik a cselekedni akaró. Ugyanitt közli velem a fosztogató, hogy a Nemzeti Vagyonom felett ő rendelkezik. A közszolga ismételni akarja az egyiptomi akciót homokséta nélkül.
Kedves vitázók, igyekezzetek egyszerűsíteni a dolgokat! Egy modern bilincs helyett visszakönyörgött régi lánc nem azonos a szabadsággal.
Az önrendelkezés értelme sérül, ha erre engedélyt akartok kérni.
A gazdasági kiszolgáltatottság kizárólag a lustaságotok eredménye.
A gyermekeitek jövőére hivatkozó sunyítás pont a gyermek jövőét öli meg.
A Mágocsi-termálkút felszabadítása nem költség, hanem ingyen energia.
A közszolga /állam/ nem kötelezheti semmilyen módon a tulajdonos Nemzetet.
A vagyonelszámolás végtelen egyszerű. Állam előtt,-most.
Az égadta világon semmi sem kötelez arra, hogy a Nemzeti érdeket képviselő bármilyen szerveződés az Országházban székeljen. A fosztogatás ezer évében született törvények a népakarat szerint elfogadhatók, de törölhetők is.
Népszavazásra nem engedélyt kell kérni, hanem megtartani.
Kritikus tömeg nincsen. Arra lett kitalálva, hogy várjunk rá.
Bőgve jöttem, és mindenki boldog volt. Boldogan megyek, ha a nemzet megsirat. /Közhasznúvá módosított indián mondás./ Az Ősi üzenetek értelmes elemzése rámutat, hogy társadalmi életvitel recepteket kaptunk. Egy-egy rosszul használt szó nagyobb kárt tesz, mint a háború.

JKI.