Koncepciós perek gépezetének újabb felbüffenése!
rta: Pitkin - Dtum: 2010.07.30. 01:00:00
A kezdetek
A mai "demokrácia" nevében, ismét nagyot büfizett a "rendszer"-telenség! (Vagy ez már rendszeres folyamat Hazánkban?) A történet legyártása 2009. január 17-én kezdõdött. Egy mûszaki nélküli autó vontatásáért 20.000 Ft bírságot szabtak ki. Az ön erejébõl haladni képtelen gépjármûvet látási viszonyoknak megfelelõen, a forgalom akadályozása nélkül, jól látható figyelem felhívással ellátva, megengedettnél jóval kisebb sebességgel gurult a közterületen. Na ezt is megkaptam, gondoltam.
Jogszabályi hivatkozásuknak utána néztem és az indoklásukat is átolvasva megértettem, hogy "Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése és Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését" követtem el, szerintük. Gondolom, ha betonkeverõt vontatunk, sõt ha toljuk kötelesek vagyunk mûszakival, zöldkártyával, biztosítással, útvonal engedéllyel felaggatni, hogy eljuttassuk a szomszédba.
Teljes hr
A kezdetek
A mai "demokrácia" nevében, ismét nagyot büfizett a "rendszer"-telenség! (Vagy ez már rendszeres folyamat Hazánkban?) A történet legyártása 2009. január 17-én kezdõdött. Egy mûszaki nélküli autó vontatásáért 20.000 Ft bírságot szabtak ki. Az ön erejébõl haladni képtelen gépjármûvet látási viszonyoknak megfelelõen, a forgalom akadályozása nélkül, jól látható figyelem felhívással ellátva, megengedettnél jóval kisebb sebességgel gurult a közterületen. Na ezt is megkaptam, gondoltam.
Jogszabályi hivatkozásuknak utána néztem és az indoklásukat is átolvasva megértettem, hogy "Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése és Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését" követtem el, szerintük. Gondolom, ha betonkeverõt vontatunk, kötelesek vagyunk mûszakival, zöldkártyával, biztosítással, útvonal engedéllyel felaggatni, hogy eljuttassuk a szomszédba.

Levél, levél hátán
Rendben, mondom magamnak, "legyen meg az akarata" a szentjeimnek. Nem vitatkozom. Küldtek egy-két, sok levelet, amiben a bírságról szóló csekk fedezete iránt érdeklõdtek a munkáltatómnál, banknál, Nálam. Megegyeztünk 4 napi közmunkában. Személyesen vittem be a helyi policia-hoz a papírt. Elég hamar sikerült nekik átadni a jegyzõnek az ügyemet, amely ki is jelölte az legújabb munkavégzési területemet. Mehettem 2009. késõ õsszel levelet bélyegezni, illetve gereblyézni. Elég sok levelet sikerült "begyûjtenem" utána feladnom a platós kisteherautóra. (Lehet itt követem el a legnagyobb hibát, nem címeztem és bélyegeztem meg a leveleket.) Kértem igazolást a kiváló teljesítményem bizonyítéka okán. Tájékoztattak, hogy ki fogják kézbesíteni számomra a díszdiplomám. Õk a levelek "precíz professzorai". Bár mit meg tudnak csinálni egy levéllel.
Én még csak "kisiskolás" vagyok mellettük. Jelenleg van egy kettesem a "levéllel való kitörlésbõl", és egy egyes alám a "törlést követõ levél lehúzásból". Ezen gyakorlati feladatok nyilvántartására van bevezetve az "Információs képernyõ" nevû ellenõrzõ.
Csak hozzám nem tudták eljuttatni azt az egy árva kis igazolást. Kis tétellel nem foglalkoznak. Nagyban ûzik az ipart!
Gondoltam, munkámmal letudva, az általam el nem követett "bûncselekmény"!

Élõadás
A mindenhatóságok állásfoglalása szerint: Hazánk "tökéletesen" mûködik. Ezt bizonyítva, élõadás lehetõségét keresve, meghívásomra meglátogatta településünket Posta Imre 2010. július 17-én. Elõtte való este tudomásomra jutott, - mintha eddig nem tudtunk róla- hogy az "illetõt figyeli az NBH". Ezt a szenzációs hírt, az Imre ellentábora röptette meg a megfélemlítés eszközeként. Ez a fegyver nem a lakosság kezében van. Jelenleg!
Kérdésem milyen NBH? A Nemzet-et a rövidítésben azt értem, csak melyik? "...ez itt a kérdés!" Nem véletlen marad le az "M" (Magyar) betû a rövidítésekben. Így "hû tud maradni" bárki, bármihez a köz(i)gazgatásban. Az elõadás rendben lezajlott, mindenki ott volt, akinek ott kellet, legyen. Aki akart meg is ismert Engem. Érdeklõdtek is irántam. Szépen tájékoztattam bárkit, ki vagyok. Naivitás? Nem! Nincs mitõl és kitõl félnem. Itt a Földön nincs!

Rá két hétre sem...
„MEGJELENNI NEM KÖTELES” Enyhe célzással tudatják, hogy az ítélet: KÖTELES? Vigyem vagy adják?

„…a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra való átváltoztatása…” Tájékoztatásul tudatom: „nem megfizetve”, hanem LEDOLGOZVA!

Az „a.)” is el lehet merengeni, a „b.)”-rõl már nem is beszélek.

„c.)” megint egy kicsit izgalmas. A hat-alom, mért nem tekint be abba a kis füzetecskébe, amibe a Hölgy írta, melyik napokon TUDTAM LE a bírságomat!

„d.) amennyiben az épületet bombariadó miatt átmenetileg ki kell üríteni, s emiatt a tárgyalásokat félbe kell szakítani, az idézésben eredetileg közölt jogkövetkezmények terhe mellett a bombariadó megszûntét követõen a tárgyalás folytatása érdekében meg kell jelenni.”

És még én vagyok paranoid?
Szép értelmes mondat.
• Kimeríti a „bûncselekményre való uszítást”.
• Fel vannak készülve a képzelgéseik bekövetkeztére?
• Ál bombariadóra készülnek saját maguk ellen, távollétem esetén. Ha nem tudok megjelenni, marad a KÖTELES?
• Most döntsék már el, KÖTELES vagy NEM KÖTELES! „…meg kell jelenni”

Ugyan kinek az Sné-je ül? Mert leírták: "hiteléül", csak egy szóköz kimaradt.

Mindent tudnak rólam, csak a címemet nem.

Befejezõ rész még nem ez lesz
Egy fél oldalas „komoly, hiteles” írásban, hogy lehet ennyi baki?
Rájöttem, NEM KOMOLY!
Valaki nagyot lódít ebben az egész koncepciós perben, többen tudják, hogy nem én!
Elég nagy az (i)gazgatásban lévõk létszáma az ilyen munkák kidolgozására és végrehajtására. Bánjam, hogy LEDOLGOZTAM? Egy el nem követtet szabálysértésért egyszer is elég bûnhõdni!